certificering

Kennis en kunde

WAAROM CERTIFICERINGEN

Kwaliteit door ervaring

Traas Nederland, waar Traas Ongediertebestrijding onderdeel van is, is van oorsprong een Zeeuwse onderneming. Opgericht in 1996 te Baarland door de Peter Traas. Sinds 2024 zijn we onderdeel van Anticimex. Een wereldwijde organisatie. 

In de afgelopen jaren hebben we landelijke dekking gerealiseerd in Nederland. Daarmee zijn we één van de vijf grootste ongediertebestrijders in de Benelux. We hebben diverse certificaten behaald om zo goed mogelijk te voldoen aan de wensen en eisen in ons vakgebied.

Hout & restauratie

Erkende bedrijven mogen het ERM-logo Restauratiekwaliteit voeren. Onafhankelijk en objectief getoetst door deskundigen. Hiermee laten we zien dat we voldoen aan de kwaliteitseisen en kwaliteitsborging.

De module IPM Houtbescherming is speciaal ontwikkeld voor houtaantasting in historische gebouwen. De nadruk ligt op de uitgangspunten voor het maken van restauratiekeuzes en toepassing van IPM.

Het KOMO-keurmerk is specifiek voor verlenging en herstel van houtconstructies door middel van epoxy en glasvezelwapening. Het wordt uitgegeven als het product, proces en dienst voldoen aan de kwaliteitseisen.

Plaagdierbeheersing

Voor de beheersing van ratten en muizen hanteren wij in Nederland een zogeheten integrale aanpak. Bij deze integrale aanpak, ofwel integrated pest management (IPM), worden eerst alle beschikbare preventieve en niet-chemische maatregelen ingezet. Pas als allerlaatste stap kan een beroep op chemische middelen worden gedaan. Deze integrale aanpak mag alleen door bedrijven met het certificaat IPM-Knaagdierbeheersing worden uitgevoerd.

De voorgeschreven IPM-benadering kan worden uitgevoerd in alle omgevingen, zoals in huizen, warehousing, tuinen, winkels, kantoren en meer open terreinen zoals parken en agrarisch gebied. We werken aantoonbaar volgens de voorschriften van IPM.

CEPA is de Europese koepelorganisatie van plaagdiermanagement brancheverenigingen. CEPA staat voor de Confederation of European Pest Management Associations. CEPA heeft kennis en deskundigheid uit heel Europa bij elkaar gebracht en CEN opdracht gegeven om één Europese norm.

Lidmaatschappen

De brancheorganisatie PLA..N. volgt continue de nieuwste ontwikkelingen. De leden worden op de hoogte gehouden van de veranderingen en hun verantwoordelijkheden.

Anticimex heeft een lidmaatschap bij de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement bedrijven (NVPB) behartigt de belangen van bedrijven, die zich beroepsmatig bezighouden met de wering en/of bestrijding van plaagdieren.

Geacrediteerde Certificeringen

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. De ISO 14001 norm, conform de HLS structuur, is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een milieumanagementsysteem.