Stofluis, liefhebber van vochtige plaatsen...

Stofluizen

Stofluizen zijn hele kleine beestjes van ongeveer 5 mm lang. Ze kunnen bruin, wit of grijs van kleur zijn en lopen snel en schoksgewijs. Sommige soorten hebben vleugels. 

Het vrouwtje produceert ongeveer 100 eitjes in haar leven en het eistadium duurt gemiddeld 15 dagen. De larven zijn na 30 dagen volwassen en leven vervolgens maximaal 5 tot 9 maanden.

Deze kruipende insecten komen voor op donkere, vochtige plaatsen en ze voeden zich met algen, stuifmeel en schimmels. Ze komen ook voor in voorraden levensmiddelen en in oude boeken.

Stofluizen vormen geen gevaar voor de gezondheid van mens of dier. Enkel wanneer stofluizen in grote aantallen voorkomen kunnen ze materiële schade aanrichten.

Stofluizen weren

Stofluizen kunt u weren door levensmiddelen niet vochtig te bewaren, ruimtes droog te stoken en goed te ventileren.

Preventief kunnen dakranden, breiborden en kozijnen worden ingespoten. Daarnaast kunnen bouwdrogers ingezet worden om vocht te verwijderen.  

Neem contact op voor meer informatie.