ONGEDIERTE
PREVENTIEPLAN

Voorkomen is beter dan bestrijden

waarom?

Een preventieplan

Weten wat er in uw pand op het gebied van ongedierte gebeurt, op voorhand risico’s indekken en hierdoor overlast op nul houden of terugdringen naar nul is mogelijk met dit plan.

Met het abonnement ongediertepreventieplan van Traas Nederland kunnen we vooraf risico’s bepalen en beperken.

Verplicht?
In diverse branches, met name in de voedselindustrie maar ook bedrijven in de keten van de voedselindustrie zoals opslag, verpakkingsbedrijven e.d., is het binnen auditerende kaders verplicht om een contract en plan van aanpak te hebben op het gebied van ongediertepreventie en -bestrijding.

Op plaatsen waar veel mensen samenkomen, waar gegeten wordt en waar afval is, is er risico op ongedierte. Een ongediertepreventieplan is hier ook wenselijk om ongedierte buiten de deur te houden.

DUURZAAM ONTZORGEN

IN ACHT STAPPEN

Stap 1

Plaagdier Risico Inventarisatie en Evaluatie (PRIE)

De door Traas gehanteerde Plaagdier Risico Inventarisatie Evaluatie (PRIE) staat voor een snelle analyse bij nieuwe en bestaande relaties. De stoplichtmethode van Traas heeft als uitgangspunt Integrated Pest Management (IPM): geïntegreerde plaagdier beheersing.

Stap 2

Plan van aanpak

Wanneer vanuit de PRIE blijkt dat bepaalde zaken moeten worden opgepakt, zal Traas een plan van aanpak opmaken. Hierin worden problemen met betrekking tot hygiëne, wering en bedrijfsprocessen omschreven. Er wordt een tijdspad geschetst en beschreven wie welke actiepunten dient uit te voeren.

Stap 3

Advies

Traas zal een advies geven om ongedierte te voorkomen en in geval van overlast te bestrijden. Door dit advies goed met de klant te bespreken kan er voor worden gezorgd dat ongedierte op een duurzame manier buiten de deur wordt gehouden. 

Stap 4

Preventieve inspectie

Bij contractklanten voert Traas regelmatig preventieve inspecties uit. Dit is per bedrijf toegespitst op de voorkomende en risicovolle plaagdieren. Vaak betreft het knaagdieren, maar ook insecten worden geteld en gedetermineerd. 

Stap 5

Wering

Bij Traas is men gespecialiseerd in het aanbrengen van (muizen)wering. Als enig bedrijf in de ongediertebestrijdingsbranche heeft Traas een eigen weringsploeg met werknemers die zowel bouwkundige diploma’s als diploma’s in de ongediertebestrijding bezitten.

Stap 6

Bestrijding

Traas bestrijdt op veel verschillende manieren, maar altijd volgens de wet en met zo min mogelijk dierenleed. Voorkomen is beter dan bestrijden en daarom kunnen we met de juiste wering en monitoring een bestrijding vaak voorkomen. 

Stap 7

Kwaliteitsinspecties QA

Kwaliteitsinspecties vinden plaats op zowel hygiënisch als bouwtechnisch vlak. Er wordt een uitgebreid rapport gemaakt met foto’s, waarin de prioriteiten goed zichtbaar zijn. De rapporten zijn voorzien van actiepunten die uitvoerig met de klant worden besproken. 

Stap 8

Trainingen

Bij diverse klanten verzorgen wij een jaarlijkse training. Tijdens deze training worden verschillende punten uit de kwaliteitsinspecties (o.a. BRC inspecties) besproken. Bij werknemers wordt er meer bewustwording rondom het onderwerp ongedierte gecreëerd en ze leren waar ze op kunnen letten.

KNAAGDIEREN VOORKOMEN?

Traas ontzorgt met een preventieplan op maat!
Maak snel een afspraak voor een (vergelijkende) offerte?