Tjirpende huiskrekels...

Huiskrekel

Het geluid van zingende, tjirpende huiskrekels kan zeer hinderlijk zijn. Daarom wilt u dit insect liever niet rond en/of in huis of in uw bedrijf. De huiskrekel eet voornamelijk zacht, plantaardig en dierlijk voedsel. Door etensresten en keukenafval goed op te ruimen in goed afgesloten vuilnisemmers kunt u zelf huiskrekels op afstand houden.

Kenmerken van de huiskrekel

  • Ze zijn gevleugeld en kunnen vliegen.
  • Ze kunnen 20 cm springen.
  • Een volwassen huiskrekel is 1,6 tot 2,5 cm lang excl. antennen.
  • Vrouwtjes hebben een 11 tot 15 mm lange legboor.
  • De larve van de huiskrekel heeft hetzelfde uiterlijk als de imago, maar zonder vleugels.
  • Huiskrekels hebben een bruingele kleur met een bruine tot bruinzwarte tekening.
  • Ze kunnen 10 tot 20 dagen zonder voedsel in leven blijven.
  • De huiskrekel komt vaak voor in bio-industrie (varkens en kippen).

Ontwikkeling

De huiskrekel kent een onvolledige gedaanteverwisseling. Hoe hoger de temperatuur hoe korter de duur van ei tot volwassen dier, dit kan variëren van 1 maand tot 11 maanden. Volwassen vrouwtjes leggen per dag wel 70 tot 80 eitjes op warme, vochtige en donkere plaatsen. De levensduur van een huiskrekel loopt uiteen van 2 tot 22 jaar.

Leefwijze

Huiskrekels zijn lichtschuw en alleseters, zelfs kannibalisme komt voor. Ze komen vooral voor bij warmtebronnen, op afvalstortplaatsen en in gebouwen. Met een voorkeur voor hogere temperaturen is de huiskrekel niet actief bij een termperatuur onder de 20 graden.

Wering / preventie

Om huiskrekels te weren moeten we naden en kieren dichten in verband met schuilplaatsen, ook de ruimten rondom afvoer- en verwarmingsbuizen. Ventilatieopeningen kunnen we voorzien van vliegengaas. Voorkom dat u huiskrekels aantrekt door levensmiddelen koel op te slaan, zorgvuldige hygiëne, voedselbronnen te ontnemen en afvalstortplaatsen af te dekken met zand.

Heeft u vragen over het weren van huiskrekels, neem contact op met een van onze specialisten.