Cruciale dieren voor de bodem...

Pissebedden

Pissebedden komen vaak voor in tuinen en op vochtige plaatsen in gebouwen. Ze helpen met het opruimen van de bodem omdat ze zich voeden met rottend plantenmateriaal. Soms voeden pissebedden zich met dierlijke resten en uitwerpselen. Indien de insecten in grote aantallen voorkomen, bijvoorbeeld op tuinderijen en groentetuinen, kunnen ze schade aan kiemplanten veroorzaken. We adviseren u graag over hygiëne in en rond uw gebouw om pissebedden te weren.

Een pissebed is vrij plat en ovaalvormig. Dit insect is grijsachtig, heeft twee korte binnenste voelsprieten en twee grotere buitenste antennen. Pissebedden zijn bekleed met schubben en ze hebben twee grote ogen. Een volwassen pissebed is 1,1 tot 1,9 cm lang en heeft duidelijke segmenten. Het borststuk bestaat uit zeven segmenten met elk twee poten.

Ontwikkeling

Een volwassen pissebed kan wel 22 jaar oud worden. De vrouwtjes dragen de eitjes onderaan het lichaam mee in een broedruimte. De larven vervellen meerdere keren, tot wel 10 keer.

Schade / ziektes

Voor zover bekend vormt de pissebed geen gezondheidsgevaar voor mens of dier.

Wat kun u zelf doen
  • Saneren van vochtige plaatsen met veel rottende plantaardige materialen.
  • Kruipruimten goed droog houden.
  • Composthopen zo ver mogelijk van de woning plaatsen.
  • Kieren en naden in de buitenmuur goed afdichten met kit.
  • Ventilatieopeningen afdichten met zeer fijn roostergaas.