Insect met een harde schild...

Kevers

Kevers zijn insecten met harde schilden, deze schilden bedekken de kwetsbare achtervleugels. Er zijn veel verschillende soorten kevers, allemaal met hun eigen eigenschappen. Zoals de tabakskever, stambonenkever, rijstmeelkever, piepschuimkever, pelskever, lapsnuitkever, kelderkever, gewone tapijtkever, gewone spekkever, diefkevers en de broodkever. Ervaart u overlast door kevers? Neem contact op met Traas ongediertebestrijding.

Maak kennis met...

Tabakskever

Kenmerken

De tabakskever is roodbruin van kleur, drie tot vier mm lang en licht behaard. De larve is wit en heeft zes poten.

Van eitje tot volwassen dier duurt ongeveer 75 dagen (bij 24 graden). Het vrouwtje legt tussen de 20 en 90 eitjes en bij hoge temperaturen komen de larven na één week al uit. De tabakskever leeft in naden en kieren en in en om producten. Hoofdzakelijk in tabak maar ze komen ook in andere plantaardige producten voor en soms in dierlijke producten.

De larve kan aanzienelijke schade aanrichten aan tabaksvoorraden. Om dit te voorkomen bewaar je producten koel en droog.

Rijstmeelkever

Kenmerken

De rijstmeelkever is vijf mm lang en roodbruin van kleur. De larve is geelbruin met zes poten.

De duur van eitje tot volwassen dier is ongeveer drie weken. De eitjes worden los gelegd in de buurt van het product. Ze ontwikkelen zich vanaf 20 graden of hoger.

De rijstmeelkever tast het product aan en deze kan op den duur gaan schimmelen. De aangetaste voorraad kan een muffe tot zure geur krijgen. Om dit te voorkomen bewaart u meelproducten in een goed afgesloten bus of pot en koel.

Pelskever

Kenmerken

De pelskever is vijf mm lang en donkerbruin tot zwart van kleur met op beide dekschilden een witte vlek. De larven zijn één cm lang en lichtbruin van kleur met lichte dwarsbanden. Opmerkelijk is dat aan het einde van het larvelichaam zich een lange pluim van dunne haren bevindt.

De eitjes worden afgezet in vogelnesten, muizenholen, wollen kleding maar ook in wespen en bijen nesten, vrijwel overal waar dode dieren of insecten aanwezig zijn. Zowel de kevers als de larven overwinteren. De ontwikkeling kan bij gunstige omstandigheden zorgen voor één generatie per jaar. De larven leven van veren, haren en dode insecten. De pelskever zelf leeft voornamelijk van nectar en pollen.

De larven kunnen veel schade toebrengen aan materialen waarin dierlijke producten verwerkt zijn zoals bont, kleden, textiel, isolatiemateriaal en opgezette dieren. Voorkom daarom vogelnesten onder daken en ruim vogelnesten, bijen- en wespennesten op.

Kelderkever

Kenmerken

De kelderkever is twee tot tweeënhalf cm lang en zwart van kleur. De kelderkever komt vooral voor in vochtige kelders en stallen. Ze worden ook wel dodenkever genoemd.

De ontwikkeling van eitje tot volwassen kever duurt enkele jaren. De larven leven van schimmels en rottend plantaardig afval. Daarom vinden we ze vaak in pakhuizen, magazijnen, stallen en graanvoorraden.

Kelderkevers kunnen alleen schade toebrengen in ruimtes waar een slechte ventilatie is. Om deze kever te weren is het belangrijk om kieren en naden te dichten en horren te plaatsen. Tot slot is het verwijderen van de voedselbron vereist.

Naast de schade kan de kever ook een onaangename geur verspreiden.

In alle gevallen geldt dat het goed schoonmaken en reinigen van de ruimte aan te raden is.

Gewone spekkever

Kenmerken

De gewone spekkever is een halve tot één cm lang en donkerbruin tot zwart van kleur met opvallende lichte vlekken op de dekschilden. De larven zijn roodbruin met haartjes.

De duur van ei tot volwassen dier duurt ongeveer één maand. Het vrouwtje legt gemiddeld 500 eitjes in de buurt van de voedselbron. De volwassen spekkever leeft maximaal vier maanden. Ze leven in alle soorten dierlijke producten. De larven komen vaak voor in gedroogde hammen en worsten maar ook in voer voor huisdieren en in vogelnesten.

De larven kunnen grote schade aanrichten aan voedselbronnen. Hygiënisch werken en dierlijke producten opslaan in afsluitbare bakken en tonnen helpt deze kever te voorkomen.

Broodkever

Kenmerken

De broodkever is drie tot vijf mm lang en bruin tot roodbruin van kleur. Het schild heeft kleine lengtestrepen. De duur van eitje tot volwassen kever is bij kamertemperatuur drie maanden. Het vrouwtje legt gemiddeld 75 eitjes op donkere plaatsen. Onder de 15 graden ontwikkelt deze kever zich niet. De larven voeden zich met allerlei harde, droge zetmeelhoudende producten. De kevers kunnen door bijna iedere verpakking heen boren. Vraatschade aan producten. Voorkom broodkevers door producten koel en droog te bewaren.

De duur van eitje tot volwassen kever is bij kamertemperatuur drie maanden. Het vrouwtje legt gemiddeld 75 eitjes op donkere plaatsen. De larven voeden zich met allerlei harde, droge, zetmeelhoudende producten.

Er zijn vier ontwikkel stadia:
– Ei
– Larve
– Pop
– Adult

De duur van ei tot volwassen dier duurt ongeveer 1 maand. Het vrouwtje legt gemiddeld 100 eitjes op een donkere plek in de buurt van de voedselbron.

Ze leven in alle soorten producten, zoals brood, pasta en droog dierenvoeding.

Naast schade in voedsel bestaat er ook de mogelijkheid tot schade aan plastic, papier en metaalfolie. Ze kunnen hier namelijk doorheen boren.

Onder de 15 graden ontwikkelt deze kever zich niet.

Wanneer u in de voedselopslag werkt, is het aan te bevelen om ruimtes lager dan 15 graden te houden. Daarnaast is het raadzaam om hygiënisch te werken en producten op te slaan in afsluitbare bakken en tonnen helpt deze kever te voorkomen.

Stambonenkever

Kenmerken

De stambonenkever is twee tot zes mm lang, olijfbruin van kleur met donkerbruine vlekken. Zijn dekschilden bedekken het achterlijf niet geheel. Tijdens hun eerste levensstadium hebben de larve drie paar poten, nadat ze zich in de boon hebben geboord en vier vervellingen hebben doorgemaakt zijn ze pootloos. De larven zijn wit.

De stambonenkever maakt een volledige gedaanteverwisseling door. Het vrouwtje legt tussen de 30 en 80 eitjes tussen of op bonen. De larven boren zich in de bonen en ontwikkelen zich daarin. Er kunnen meerdere larven per boon voorkomen. De ontwikkelingsduur van ei tot volwassen dier is bij 13 graden 70 tot 80 dagen. De stambonenkever leeft het liefst in voorraden witte, bruine, kievits- en tuinbonen. Tijdens een uitzonderlijke warme zomer kunnen stambonenkevers ook aan de bonen op het veld schade toebrengen.

Deze kever tast ons klimaat gedroogde en opgeslagen bonen aan. Ze doorboren de bonen waardoor ronde openingen in de bonen ontstaan. De bonen worden verontreinigd en uitgehold. Eenmaal aangetaste bonen zijn niet langer geschikt voor consumptie. Om stambonenkevers te voorkomen kunt u bonen koel opslaan, voorraden met kevers erin vernietigen en geen oude oogst met nieuwe oogst vermengen.

Piepschuimkever

Kenmerken

De piepschuimkever is vijf mm en zwartbruin van kleur. De larve is geelbruin en glanzend van kleur en wordt zo’n 15 mm lang. Het rugschild bevat in de lengterichting kleine groefjes.

Ongeveer één jaar duurt de ontwikkeling van eitje tot volwassen dier bij kamertemperatuur en bij hogere temperaturen slechts zes weken. Piepschuimkevers komen vooral voor in stallen waar zij de isolatiematerialen aantasten. De kevers en de larven voeden zich met schimmels. De larven verpoppen zich in de grond of in mest. Ze bevinden zich uitsluitend op stille plaatsen langs wanden of in mest.

De kevers en larven kunnen beide grote schade veroorzaken aan isolatiemateriaal. Indien mogelijk altijd mestvoorraad in één keer afvoeren om piepschuimkevers tegen te gaan en isolatiemateriaal gebruiken met een harde toplaag.

Lapsnuitkever

Kenmerken

De lapsnuitkever is ongeveer één cm en zwart van kleur met bruine haartjes. De lapsnuitkever heeft een lange snuit en zeer harde gevlekte dekschilden.

De duur van eitje tot volwassen lapsnuitkever is drie maanden. Dit gebeurt in de aarde. Het vrouwtje legt in haar leven duizend onbevruchte eitjes en de larven worden zo’n zeven mm groot. Zowel de lapsnuitkevers als de larven voeden zich met plantdelen zoals wortels en bladeren.

Lapsnuitkevers brengen veel schade aan gewassen maar ook aan potplanten. Bestrijding kan door het wegvangen van de kevers. U kunt zelf potplanten controleren door de grond te zeven en de larven te verwijderen.

Gewone tapijtkever

Kenmerken

Gewone tapijtkevers zijn 15 tot 35 mm lang, ze zijn ovaalvormig tot cilindrisch en vrij dof (zwart) gekleurd. Ze hebben drie onscherpe brede dwarsbanden, lichtbruin en wit van kleur. De larven zijn eivormig met een lichte beharing; aan het achterste segment staan twee bosjes bruine haren die schuin naar elkaar gericht zijn als een tentdakje.

De gewone tapijtkever maakt een volledige gedaanteverwisseling door. Het eistadium duurt 6 tot 25 dagen afhankelijk van de temperatuur. Het larvestadium kan 2 tot 12 maanden duren. De popfase duurt 6 tot 22 dagen. Het imago kan nog tot 30 dagen in de pophuid blijven zitten. De vrouwtjes leggen hun eieren in vogel- en wespennesten, in nesten van andere dieren, in gedroogd aas, in wollen kleding en wollen kleden. Gemiddeld één generatie per jaar (bij 18 tot 25 graden) maar bij gunstige voedsel- en temperatuuromstandigheden kan dat oplopen tot drie generaties per jaar.

De larven leven uitsluitend van dierlijke producten. Volwassen gewone tapijtkevers zijn bloemzoekers en leven van nectar en stijfmeel. De kevers kunnen goed vliegen en de larven kunnen grote afstanden in een woning afleggen, hierdoor kan het moeilijk zijn om de bron op te sporen. De kevers leven bij voorkeur in een droge omgeving.

Het is alleen de larve die voor schade kan zorgen. Ze brengen schade aan wollen producten, bouwvilt en opgezette dieren. Om dit te voorkomen kunt u naden en kieren dichten, vogelnesten onder dakpannen voorkomen en oude kadavers, wespen- en hommelnesten opruimen.

Diefkever

Kenmerken

Diefkevers lijken op spinnen, ze hebben een ronde vorm en zijn bruinachtig tot zwart van kleur. De duur van eitje tot volwassen kever is ongeveer vier maanden. Ze leven op donkere plaatsen waar afval aanwezig is. De larven eten textiel, oud hout, veren, haar, wol en ander plantaardig en dierlijk materiaal. De kevers kunnen door bijna iedere verpakking heen boren en zo schade aan producten brengen. Voorkom diefkevers door producten koel en droog te bewaren.

De duur van ei tot volwassen dier duurt ongeveer één maand. Het vrouwtje legt gemiddeld 500 eitjes in de buurt van de voedselbron. De volwassen spekkever leeft maximaal 4 maanden. Ze leven in alle soorten dierlijke producten. De larven komen vaak voor in gedroogde hammen en worsten maar ook in voer voor huisdieren en in vogelnesten.

Hygiënisch werken en producten opslaan in afsluitbare bakken en tonnen helpt deze kever te voorkomen.

Klanders

Kenmerken

Mais- en graanklanders leggen hun eitjes in mais of graankorrels. Vervolgens eet de larve de korrel leeg waardoor klanders in een mais- of graanopslag veel schade kunnen aanrichten.

De klander is lang geleden via de graanhandel naar Nederland overgebracht en verspreid zich nog altijd door transport.

Maisklander

De maisklander is roodbruin tot zwart van kleur en heeft opvallende puntjes in de halsschild. Maisklanders zijn vijf mm lang. De larve is wit en heeft nog geen poten.

De duur van eitje tot volwassen dier is ongeveer 30 dagen. De maisklander legt haar eitjes in een graan-, mais- of rijstkorrel. Vervolgens eet de larve de korrel leeg en verpopt zich in de korrel. Een volwassen maisklander kan in de juiste omstandigheden drie maanden oud worden.

Graanklander

Een graanklander is 0,4 tot 0,6 cm groot. Bij de graanklander ontbreken de vleugels en zijn de dekschilden aaneengegroeid. Het halsschild is nauwelijks korter dan de dekschilden. In het halsschild zijn ovaalvormige puntjes zichtbaar en de lijnen op de dekschilden zijn duidelijk gescheiden. Ze hebben knotsvormige antennen die halverwege geknikt zijn en een cilindrisch hard lichaam, dat roodbruin tot zwart van kleur is.

Graanklanders maken een volledige gedaanteverwisseling door. Bij 24 graden duurt de ontwikkeling van ei tot volwassen dier ongeveer één maand. De volwassen graanklander leeft bij een temperatuur van 28 graden ongeveer drie maanden en bij 20 graden vijf tot wel zeven maanden. De ontwikkeling staat stil bij een temperatuur lager dan 13 graden. Er zijn drie tot vier generaties per jaar en onder gunstige omstandigheden kunnen dit er vier tot vijf zijn.

De graanklander legt haar ei in een graankorrel. De witte, pootloze larve eet de korrel leeg en verpopt zich in het omhulsel van de korrel. Na een week verlaat de kever de huls waarna de cyclus zich herhaalt.

Klanders zorgen ervoor dat de kwaliteit en hoeveelheid van het product achteruit gaat. Om dit te voorkomen kunt u het beste de producten koel, droog en schoon bewaren.

De graanklanders hollen graankorrels uit en zorgen voor vermindering van de hoeveelheid en kwaliteit van voorraden. Bij grote aantallen graanklanders stijgt de temperatuur van de voorraad door broei en uitwerpselen. Hierdoor kan schimmelvorming ontstaan.

Om overlast door graanklanders te voorkomen is het belangrijk om opslagruimtes koel en droog te houden. Leeggekomen ruimtes goed reinigen. Het helpt ook om oudste voorraden als eerst op te maken en aangetaste voorraad snel te verwerken of vernietigen.

Gewone spekkever

Kenmerken

De gewone spekkever is een halve tot één cm lang en donkerbruin tot zwart van kleur met opvallende lichte vlekken op de dekschilden. De larven zijn roodbruin met haartjes.

De duur van ei tot volwassen dier duurt ongeveer één maand. Het vrouwtje legt gemiddeld 500 eitjes in de buurt van de voedselbron. De volwassen spekkever leeft maximaal vier maanden. Ze leven in alle soorten dierlijke producten. De larven komen vaak voor in gedroogde hammen en worsten maar ook in voer voor huisdieren en in vogelnesten.

De larven kunnen grote schade aanrichten aan voedselbronnen. Hygiënisch werken en dierlijke producten opslaan in afsluitbare bakken en tonnen helpt deze kever te voorkomen.

Diefkever

Kenmerken

Diefkevers lijken op spinnen, ze hebben een ronde vorm en zijn bruinachtig tot zwart van kleur. De duur van eitje tot volwassen kever is ongeveer vier maanden. Ze leven op donkere plaatsen waar afval aanwezig is. De larven eten textiel, oud hout, veren, haar, wol en ander plantaardig en dierlijk materiaal. De kevers kunnen door bijna iedere verpakking heen boren en zo schade aan producten brengen. Voorkom diefkevers door producten koel en droog te bewaren.

De duur van ei tot volwassen dier duurt ongeveer één maand. Het vrouwtje legt gemiddeld 500 eitjes in de buurt van de voedselbron. De volwassen spekkever leeft maximaal 4 maanden. Ze leven in alle soorten dierlijke producten. De larven komen vaak voor in gedroogde hammen en worsten maar ook in voer voor huisdieren en in vogelnesten.

Hygiënisch werken en producten opslaan in afsluitbare bakken en tonnen helpt deze kever te voorkomen.

Broodkever

Kenmerken

De broodkever is drie tot vijf mm lang en bruin tot roodbruin van kleur. Het schild heeft kleine lengtestrepen. De kevers kunnen door bijna iedere verpakking heen boren. Vraatschade aan producten. Voorkom broodkevers door producten koel en droog te bewaren.

De duur van eitje tot volwassen kever is bij kamertemperatuur drie maanden. Het vrouwtje legt gemiddeld 75 eitjes op donkere plaatsen. De larven voeden zich met allerlei harde, droge, zetmeelhoudende producten.

Er zijn vier ontwikkel stadia:
– Ei
– Larve
– Pop
– Adult

De duur van ei tot volwassen dier duurt ongeveer 1 maand. Het vrouwtje legt gemiddeld 100 eitjes op een donkere plek in de buurt van de voedselbron.

Ze leven in alle soorten producten, zoals brood, pasta en droog dierenvoeding.

Naast schade in voedsel bestaat er ook de mogelijkheid tot schade aan plastic, papier en metaalfolie. Ze kunnen hier namelijk doorheen boren.

Onder de 15 graden ontwikkelt deze kever zich niet.

Wanneer u in de voedselopslag werkt, is het aan te bevelen om ruimtes lager dan 15 graden te houden. Daarnaast is het raadzaam om hygiënisch te werken en producten op te slaan in afsluitbare bakken en tonnen helpt deze kever te voorkomen.

Klanders

Kenmerken

Mais- en graanklanders leggen hun eitjes in mais of graankorrels. Vervolgens eet de larve de korrel leeg waardoor klanders in een mais- of graanopslag veel schade kunnen aanrichten.

De klander is lang geleden via de graanhandel naar Nederland overgebracht en verspreid zich nog altijd door transport.

Maisklander

De maisklander is roodbruin tot zwart van kleur en heeft opvallende puntjes in de halsschild. Maisklanders zijn vijf mm lang. De larve is wit en heeft nog geen poten.

De duur van eitje tot volwassen dier is ongeveer 30 dagen. De maisklander legt haar eitjes in een graan-, mais- of rijstkorrel. Vervolgens eet de larve de korrel leeg en verpopt zich in de korrel. Een volwassen maisklander kan in de juiste omstandigheden drie maanden oud worden.

Graanklander

Een graanklander is 0,4 tot 0,6 cm groot. Bij de graanklander ontbreken de vleugels en zijn de dekschilden aaneengegroeid. Het halsschild is nauwelijks korter dan de dekschilden. In het halsschild zijn ovaalvormige puntjes zichtbaar en de lijnen op de dekschilden zijn duidelijk gescheiden. Ze hebben knotsvormige antennen die halverwege geknikt zijn en een cilindrisch hard lichaam, dat roodbruin tot zwart van kleur is.

Graanklanders maken een volledige gedaanteverwisseling door. Bij 24 graden duurt de ontwikkeling van ei tot volwassen dier ongeveer één maand. De volwassen graanklander leeft bij een temperatuur van 28 graden ongeveer drie maanden en bij 20 graden vijf tot wel zeven maanden. De ontwikkeling staat stil bij een temperatuur lager dan 13 graden. Er zijn drie tot vier generaties per jaar en onder gunstige omstandigheden kunnen dit er vier tot vijf zijn.

De graanklander legt haar ei in een graankorrel. De witte, pootloze larve eet de korrel leeg en verpopt zich in het omhulsel van de korrel. Na een week verlaat de kever de huls waarna de cyclus zich herhaalt.

Klanders zorgen ervoor dat de kwaliteit en hoeveelheid van het product achteruit gaat. Om dit te voorkomen kunt u het beste de producten koel, droog en schoon bewaren.

De graanklanders hollen graankorrels uit en zorgen voor vermindering van de hoeveelheid en kwaliteit van voorraden. Bij grote aantallen graanklanders stijgt de temperatuur van de voorraad door broei en uitwerpselen. Hierdoor kan schimmelvorming ontstaan.

Om overlast door graanklanders te voorkomen is het belangrijk om opslagruimtes koel en droog te houden. Leeggekomen ruimtes goed reinigen. Het helpt ook om oudste voorraden als eerst op te maken en aangetaste voorraad snel te verwerken of vernietigen.

Pelskever

Kenmerken

De pelskever is vijf mm lang en donkerbruin tot zwart van kleur met op beide dekschilden een witte vlek. De larven zijn één cm lang en lichtbruin van kleur met lichte dwarsbanden. Opmerkelijk is dat aan het einde van het larvelichaam zich een lange pluim van dunne haren bevindt.

De eitjes worden afgezet in vogelnesten, muizenholen, wollen kleding maar ook in wespen en bijen nesten, vrijwel overal waar dode dieren of insecten aanwezig zijn. Zowel de kevers als de larven overwinteren. De ontwikkeling kan bij gunstige omstandigheden zorgen voor één generatie per jaar. De larven leven van veren, haren en dode insecten. De pelskever zelf leeft voornamelijk van nectar en pollen.

De larven kunnen veel schade toebrengen aan materialen waarin dierlijke producten verwerkt zijn zoals bont, kleden, textiel, isolatiemateriaal en opgezette dieren. Voorkom daarom vogelnesten onder daken en ruim vogelnesten, bijen- en wespennesten op.

Lapsnuitkever

Kenmerken

De lapsnuitkever is ongeveer één cm en zwart van kleur met bruine haartjes. De lapsnuitkever heeft een lange snuit en zeer harde gevlekte dekschilden.

De duur van eitje tot volwassen lapsnuitkever is drie maanden. Dit gebeurt in de aarde. Het vrouwtje legt in haar leven duizend onbevruchte eitjes en de larven worden zo’n zeven mm groot. Zowel de lapsnuitkevers als de larven voeden zich met plantdelen zoals wortels en bladeren.

Lapsnuitkevers brengen veel schade aan gewassen maar ook aan potplanten. Bestrijding kan door het wegvangen van de kevers. U kunt zelf potplanten controleren door de grond te zeven en de larven te verwijderen.

Kelderkever

Kenmerken

De kelderkever is twee tot tweeënhalf cm lang en zwart van kleur. De kelderkever komt vooral voor in vochtige kelders en stallen. Ze worden ook wel dodenkever genoemd.

De ontwikkeling van eitje tot volwassen kever duurt enkele jaren. De larven leven van schimmels en rottend plantaardig afval. Daarom vinden we ze vaak in pakhuizen, magazijnen, stallen en graanvoorraden.

Kelderkevers kunnen alleen schade toebrengen in ruimtes waar een slechte ventilatie is. Om deze kever te weren is het belangrijk om kieren en naden te dichten en horren te plaatsen. Tot slot is het verwijderen van de voedselbron vereist.

Naast de schade kan de kever ook een onaangename geur verspreiden.

In alle gevallen geldt dat het goed schoonmaken en reinigen van de ruimte aan te raden is.

Gewone tapijtkever

Kenmerken

Gewone tapijtkevers zijn 15 tot 35 mm lang, ze zijn ovaalvormig tot cilindrisch en vrij dof (zwart) gekleurd. Ze hebben drie onscherpe brede dwarsbanden, lichtbruin en wit van kleur. De larven zijn eivormig met een lichte beharing; aan het achterste segment staan twee bosjes bruine haren die schuin naar elkaar gericht zijn als een tentdakje.

De gewone tapijtkever maakt een volledige gedaanteverwisseling door. Het eistadium duurt 6 tot 25 dagen afhankelijk van de temperatuur. Het larvestadium kan 2 tot 12 maanden duren. De popfase duurt 6 tot 22 dagen. Het imago kan nog tot 30 dagen in de pophuid blijven zitten. De vrouwtjes leggen hun eieren in vogel- en wespennesten, in nesten van andere dieren, in gedroogd aas, in wollen kleding en wollen kleden. Gemiddeld één generatie per jaar (bij 18 tot 25 graden) maar bij gunstige voedsel- en temperatuuromstandigheden kan dat oplopen tot drie generaties per jaar.

De larven leven uitsluitend van dierlijke producten. Volwassen gewone tapijtkevers zijn bloemzoekers en leven van nectar en stijfmeel. De kevers kunnen goed vliegen en de larven kunnen grote afstanden in een woning afleggen, hierdoor kan het moeilijk zijn om de bron op te sporen. De kevers leven bij voorkeur in een droge omgeving.

Het is alleen de larve die voor schade kan zorgen. Ze brengen schade aan wollen producten, bouwvilt en opgezette dieren. Om dit te voorkomen kunt u naden en kieren dichten, vogelnesten onder dakpannen voorkomen en oude kadavers, wespen- en hommelnesten opruimen.

Tabakskever

Kenmerken

De tabakskever is roodbruin van kleur, drie tot vier mm lang en licht behaard. De larve is wit en heeft zes poten.

Van eitje tot volwassen dier duurt ongeveer 75 dagen (bij 24 graden). Het vrouwtje legt tussen de 20 en 90 eitjes en bij hoge temperaturen komen de larven na één week al uit. De tabakskever leeft in naden en kieren en in en om producten. Hoofdzakelijk in tabak maar ze komen ook in andere plantaardige producten voor en soms in dierlijke producten.

De larve kan aanzienelijke schade aanrichten aan tabaksvoorraden. Om dit te voorkomen bewaar je producten koel en droog.

Stambonenkever

Kenmerken

De stambonenkever is twee tot zes mm lang, olijfbruin van kleur met donkerbruine vlekken. Zijn dekschilden bedekken het achterlijf niet geheel. Tijdens hun eerste levensstadium hebben de larve drie paar poten, nadat ze zich in de boon hebben geboord en vier vervellingen hebben doorgemaakt zijn ze pootloos. De larven zijn wit.

De stambonenkever maakt een volledige gedaanteverwisseling door. Het vrouwtje legt tussen de 30 en 80 eitjes tussen of op bonen. De larven boren zich in de bonen en ontwikkelen zich daarin. Er kunnen meerdere larven per boon voorkomen. De ontwikkelingsduur van ei tot volwassen dier is bij 13 graden 70 tot 80 dagen. De stambonenkever leeft het liefst in voorraden witte, bruine, kievits- en tuinbonen. Tijdens een uitzonderlijke warme zomer kunnen stambonenkevers ook aan de bonen op het veld schade toebrengen.

Deze kever tast ons klimaat gedroogde en opgeslagen bonen aan. Ze doorboren de bonen waardoor ronde openingen in de bonen ontstaan. De bonen worden verontreinigd en uitgehold. Eenmaal aangetaste bonen zijn niet langer geschikt voor consumptie. Om stambonenkevers te voorkomen kunt u bonen koel opslaan, voorraden met kevers erin vernietigen en geen oude oogst met nieuwe oogst vermengen.

Rijstmeelkever

Kenmerken

De rijstmeelkever is vijf mm lang en roodbruin van kleur. De larve is geelbruin met zes poten.

De duur van eitje tot volwassen dier is ongeveer drie weken. De eitjes worden los gelegd in de buurt van het product. Ze ontwikkelen zich vanaf 20 graden of hoger.

De rijstmeelkever tast het product aan en deze kan op den duur gaan schimmelen. De aangetaste voorraad kan een muffe tot zure geur krijgen. Om dit te voorkomen bewaart u meelproducten in een goed afgesloten bus of pot en koel.

Piepschuimkever

Kenmerken

De piepschuimkever is vijf mm en zwartbruin van kleur. De larve is geelbruin en glanzend van kleur en wordt zo’n 15 mm lang. Het rugschild bevat in de lengterichting kleine groefjes.

Ongeveer één jaar duurt de ontwikkeling van eitje tot volwassen dier bij kamertemperatuur en bij hogere temperaturen slechts zes weken. Piepschuimkevers komen vooral voor in stallen waar zij de isolatiematerialen aantasten. De kevers en de larven voeden zich met schimmels. De larven verpoppen zich in de grond of in mest. Ze bevinden zich uitsluitend op stille plaatsen langs wanden of in mest.

De kevers en larven kunnen beide grote schade veroorzaken aan isolatiemateriaal. Indien mogelijk altijd mestvoorraad in één keer afvoeren om piepschuimkevers tegen te gaan en isolatiemateriaal gebruiken met een harde toplaag.

Kevers weren

Het weren van kevers of klanders is erg afhankelijk van de omgeving, bron en type kever of klander. In de meeste gevallen is het van belang om de bron te verwijderen en vervolgens naden en kieren te behandelen, oppervlaktebehandeling of nevelbestrijding. Ervaart u overlast door kevers of klanders? Neem dan contact met ons op via nummer 088–22 121 22.