Overbrengers van ziektes en bacteriën...

Ratten

Wanneer we spreken over ratten in het algemeen, hebben we het vaak over de bruine rat. Wereldwijd zijn er ongeveer 500 verschillende soorten ratten. In Nederland zijn de bruine-, zwarte-, en woelrat het meest voorkomend.
 
Eén ding hebben alle ratten gemeen, ze zijn niet bevorderlijk voor de gezondheid van mens en huisdier. Ratten zijn namelijk dragers en overbrengers van ziektes en bacteriën. Dat is niet de enige schade die ratten kunnen aanrichten. Ze brengen ook knaagschade met zich mee, wat in sommige gevallen kan leiden tot kortsluiting in elektrische apparaten of stroomvoorzieningen.
 
Deze dieren wilt u niet aantreffen in uw bedrijf of woning. Neem daarom actie en laat Traas Ongediertebestrijding ze verjagen, bestrijden en/of weren!

Maak kennis met...

Bruine rat

Kenmerken

De bruine rat, ook wel rioolrat genoemd, is een alleseter, maar eet het liefst fruit, groenten, vlees, vis en noten.

 • 22-30 cm, ca. 500 gram
 • levensduur 1 tot 3 jaar
 • Draagtijd 3 weken
 • Na 3 maanden geslachtsrijp
 • 15-20 gram voedsel per dag
 • Uitwerpselen stomp en dik

Bruine ratten leven in groepen. Er gaat eerst één rat vanuit het nest op onderzoek uit om de buurt te verkennen, dit wordt ook wel zekeren genoemd. Pas als de kust veilig is gaan de andere ratten mee.

Een klein kiertje is al genoeg…

Bruine ratten kunnen heel goed zwemmen dus kunnen ze zich goed door het water voortbewegen. Een bruine rat heeft niet veel ruimte nodig en kan zelfs door een opening van 15 mm, een klein kiertje of opening is dus al genoeg.

Gemiddeld werpen bruine ratten 4 tot 7 keer per jaar en krijgen per worp 8 tot 12 jongen. Hierdoor nemen rattenpopulaties snel toe. Daarom is het belangrijk om tijdig in te grijpen wanneer er bruine ratten gesignaleerd worden.

De meest voorkomende schade die door bruine ratten wordt veroorzaakt is knaagschade. Naast het aanbrengen van knaagschade, is de bruine rat ook één van de voornaamste overbrengers van ziektes zoals: de ziekte van Weil en paratyfus. Tevens zorgt de bruine rat ook voor verspreiding van veeziekten, varkenspest, pseudo-vogelpest, trichinosis en de ziekte van Aujeszky.

De meest effectieve manier om van de overlast van bruine ratten af te komen is door de omgeving zo onaantrekkelijk en/of ontoegankelijk maken voor bruine rat. Dit houdt o.a. in dat er geen rommel en/of vuilnis mag rondslingeren.

Daarnaast adviseren wij de ventilatieopeningen in buitenmuren niet breder te maken dan 0,5 cm en op de buitenmuren gladde stroken te bevestigen van +/- 15 cm hoog. Tot slot is het uiteraard van belang dat de basis van uw ongediertepreventieplan op orde is.

Zwarte rat

Kenmerken

Zwarte ratten zijn ware acrobaten. Ze klimmen, springen en bewegen zich liever voort via kabels dan over de vloer. In tegenstelling tot de bruine rat, kan de zwarte rat niet zo goed zwemmen. Deze ratten leven graag hoog en droog in de bomen.

 • 14-23 cm. Ca. 150 - 250 gr.
 • Levensduur +/- 2 jaar
 • Draagtijd 20-24 dagen
 • Geslachtsrijp na 3 maanden
 • Uitwerpselen spits, 1 cm

Zwarte ratten, ook wel pestratten genoemd. De bijnaam pestratten hebben ze te danken aan de Middeleeuwen, toen bracht de zwarte rat de pest over op de mens. Vanwege hun tropische roots hebben ze behoefte aan warme gebouwen om te kunnen overleven.

Alleseter

Ook de zwarte rat is een alleseter, maar heeft een voorkeur voor granen en zaden. Ze zijn erg intelligent en argwanend wat het moeilijk maakt om ze in de val te lokken. 

Vaak leven ze in groepen van 20-60 ratten, met één dominant mannetje. Soortgenoten die niet tot dezelfde familie/groep behoren, worden niet getolereerd. Dit leidt vaak tot gevechten.

De zwarte rat kan 3 à 6 nesten per jaar krijgen en 6 tot 10 jongen per nest.

De meest voorkomende schades die door de zwarte rat worden aanricht zijn: Bevuiling van de voedselvoorraden en knaagschade. Het risico die deze schades met zich mee brengen, is dat aangetaste spullen ziekten zoals de pest kunnen veroorzaken.

De meest effectieve manier om van de overlast van zwarte ratten af te komen is door de omgeving zo onaantrekkelijk en/of ontoegankelijk mogelijk te maken voor zwarte ratten. Dit houdt o.a. in dat er geen rommel en/of vuilnis mag rondslingeren.

Daarnaast adviseren wij de ventilatieopeningen in buitenmuren niet breder te maken dan 0,5 cm en op de buitenmuren gladde stroken te bevestigen van +/- 25 hoog, zodat hij onmogelijk naar binnen kan komen. Dit houdt o.a. ook goed sluitende deuren in.

Tot slot is het uiteraard van belang dat de basis van uw ongediertepreventieplan in orde is.

Natte woelrat

Kenmerken

De natte woelrat is grijsbruin tot zwart van kleur. De natte woelrat is plomp gebouwd, heeft een stompe snuit en in de vacht verborgen oren en ogen. De volwassen natte woelratten zijn 167 tot 187 mm lang en hebben een korte behaarde staart van 85 tot 105 mm.

De natte woelratten knagen aan zachtere, ondergrondse plantendelen van knol- en bolgewassen en aan wortels. In waterrijke streken worden vanuit de slootkant zelf gegraven gangen gemaakt. Natte woelratten maken gangen op 10 tot 20 cm diepte en nesten en voorraadkamers op 50-60 cm diepte. De knaagsporen bij aangevreten wortels is duidelijk zichtbaar dat van onderaf gegeten is.

De natte woelrat werpt gemiddeld 3 keer per jaar, de nestgrootte is 2 tot 7 jongen. De draagtijd van de natte woelrat is 20 tot 22 dagen. De zoogperiode is naar schatting 2 weken. De jongen van de natte woelrat zijn na 3 maanden geslachtsrijp. De vermoedelijke maximale levensduur is 18 maanden, inclusief winterslaap.

Schade door de natte woelratten worden vooral aangericht in jonge boomgaarden, bloembollenvelden, witlofpercelen, winterwortel- en waspeenteelt.

De woelrat is een beschermde inheemse diersoort en mag niet bestreden worden. Wanneer u overlast ervaart, neem contact met ons op via 088-2212122.

Droge woelrat

Kenmerken

De droge woelrat is grijsbruin tot bruin van kleur. De droge woelrat heeft een plompe bouw, een stompe snuit en de ogen en oren zijn gedeeltelijk verborgen.

Een pasgeboren droge woelrat is kaal en blind. Een volwassen droge woelrat is 130 tot 170 mm lang. De staart is kort behaard en eveneens 130 tot 170 mm lang.

De droge woelrat is een uitstekende graver, de grond wordt met de voortanden van de woelrat los geknaagd. De droge woelrat heeft een hekel aan zwemmen. Deze rat knaagt vooral aan ondergrondse planten. Ook de wortels van jonge vruchtbomen ontkomen niet aan de knagerij van de droge woelrat. Deze woelrat heeft een uitsluitend ondergronds bestaan. Het gangenstelsel kan uitgebreid zijn tot wel 200 meter. Planten en wortels die het gangenstelsel indringen, worden weg geknaagd.

Een droge woelrat werpt gemiddeld 3 keer per jaar. De draagtijd duurt 20 tot 22 dagen. Een nest bestaat gemiddeld uit 5 jongen, het zogen daarvan duurt 2 weken. Droge woelratten worden niet ouder dan 2 jaar.

De droge woelrat kan schade aanrichten aan vooral jonge vruchtbomen (ca. 2 tot 4 jaar oud). Ook peengewassen zoals winterwortels en witlof kunnen te lijden hebben van de droge woelrat.

De woelrat is een beschermde inheemse diersoort en mag niet bestreden worden. Wanneer u overlast ervaart, neem contact met ons op via 088-2212122.

Muskusrat

Kenmerken

De muskusrat, ook wel bekend als bisamrat of waterkonijn. Het dier leeft overal waar water is, mits voldoende diep (ca. 10 cm) en niet te zout.

De muskusrat is in Nederland een exoot, zijn roots liggen in Noord-Amerika.

De muskusrat leeft zeer verborgen, in sterk begroeide omgeving, tussen riet en biezen. Ze bewonen bij voorkeur oevers van stilstaand water.

De ratten graven holen- en gangsystemen in oevers. In de winter maken ze vaak een winterhut in ondiep water.

Op jaarbasis kunnen ze wel 1 m³ aan de grond verzetten.
De muskusrat is een uitstekende zwemmer en duiker.

Ze eten voornamelijk plantaardig (moeras- en waterplanten, knolwortel- en graangewassen).

De sporen die ze achterlaten zijn: (glij)banen tussen de begroeiing, deze zijn ca. 12cm breed en gleuven in de waterloop.

De vermoedelijke levensduur van de muskusrat is 2 tot 3 jaar. 

De draagtijd duurt tussen de 20 en 30 dagen. Jaarlijks 2 tot 3 worpen met een nestgrootte van 4 tot 10 jongen.

Pasgeboren muskusratjes zijn kaal en blind; na 20 dagen gaan ze zelf voedsel zoeken.

Volwassen muskusratten:

 • Rug middel- tot donkerbruin, soms grijsachtig of kastanjebruin, buikzijde lichter.
 • Plompe bouw, brede stompe kop; oren bijna in vacht verborgen.
 • Staart tamelijk lang (wel korter dan lichaam 20 cm) zijdelings afgeplat.
 • Palingstaart.
 • Tussen de 5 tenen van de achtervoet bevinden zich zwemborstels.
 • Gewicht van een volwassen muskusrat: ca. 1.5 kg (ter vergelijking: een bruine rat weegt ca. 0.5 kg).

Door graafactiviteiten vernielen ze oevers, watergangen en ondermijnen dijken. Tot 15 meter van de walkant kunnen ze verzakkingen veroorzaken. Ook kan er schade aan land- en tuinbouw gewassen ontstaan, maar dit is te verwaarlozen.

Dekking en nestengelegenheid ontnemen; rietkragen, stro, afval enz. langs slootkant verwijderen.

Waterschappen zijn wettelijk verplicht om dijken, kanalen en oevers te beschermen tegen schade van muskusratten en hebben de plicht muskusratten te bestrijden. Neem daarom contact op wanneer u muskusratten ziet.

Bruine rat

Kenmerken

De bruine rat, ook wel rioolrat genoemd, is een alleseter, maar eet het liefst fruit, groenten, vlees, vis en noten.

 • 22-30 cm, ca. 500 gram
 • levensduur 1 tot 3 jaar
 • Draagtijd 3 weken
 • Na 3 maanden geslachtsrijp
 • 15-20 gram voedsel per dag
 • Uitwerpselen stomp en dik

Bruine ratten leven in groepen. Er gaat eerst één rat vanuit het nest op onderzoek uit om de buurt te verkennen, dit wordt ook wel zekeren genoemd. Pas als de kust veilig is gaan de andere ratten mee.

Een klein kiertje is al genoeg…

Bruine ratten kunnen heel goed zwemmen dus kunnen ze zich goed door het water voortbewegen. Een bruine rat heeft niet veel ruimte nodig en kan zelfs door een opening van 15 mm, een klein kiertje of opening is dus al genoeg.

Gemiddeld werpen bruine ratten 4 tot 7 keer per jaar en krijgen per worp 8 tot 12 jongen. Hierdoor nemen rattenpopulaties snel toe. Daarom is het belangrijk om tijdig in te grijpen wanneer er bruine ratten gesignaleerd worden.

De meest voorkomende schade die door bruine ratten wordt veroorzaakt is knaagschade. Naast het aanbrengen van knaagschade, is de bruine rat ook één van de voornaamste overbrengers van ziektes zoals: de ziekte van Weil en paratyfus. Tevens zorgt de bruine rat ook voor verspreiding van veeziekten, varkenspest, pseudo-vogelpest, trichinosis en de ziekte van Aujeszky.

De meest effectieve manier om van de overlast van bruine ratten af te komen is door de omgeving zo onaantrekkelijk en/of ontoegankelijk maken voor bruine rat. Dit houdt o.a. in dat er geen rommel en/of vuilnis mag rondslingeren.

Daarnaast adviseren wij de ventilatieopeningen in buitenmuren niet breder te maken dan 0,5 cm en op de buitenmuren gladde stroken te bevestigen van +/- 15 cm hoog. Tot slot is het uiteraard van belang dat de basis van uw ongediertepreventieplan op orde is.

Natte woelrat

Kenmerken

De natte woelrat is grijsbruin tot zwart van kleur. De natte woelrat is plomp gebouwd, heeft een stompe snuit en in de vacht verborgen oren en ogen. De volwassen natte woelratten zijn 167 tot 187 mm lang en hebben een korte behaarde staart van 85 tot 105 mm.

De natte woelratten knagen aan zachtere, ondergrondse plantendelen van knol- en bolgewassen en aan wortels. In waterrijke streken worden vanuit de slootkant zelf gegraven gangen gemaakt. Natte woelratten maken gangen op 10 tot 20 cm diepte en nesten en voorraadkamers op 50-60 cm diepte. De knaagsporen bij aangevreten wortels is duidelijk zichtbaar dat van onderaf gegeten is.

De natte woelrat werpt gemiddeld 3 keer per jaar, de nestgrootte is 2 tot 7 jongen. De draagtijd van de natte woelrat is 20 tot 22 dagen. De zoogperiode is naar schatting 2 weken. De jongen van de natte woelrat zijn na 3 maanden geslachtsrijp. De vermoedelijke maximale levensduur is 18 maanden, inclusief winterslaap.

Schade door de natte woelratten worden vooral aangericht in jonge boomgaarden, bloembollenvelden, witlofpercelen, winterwortel- en waspeenteelt.

De woelrat is een beschermde inheemse diersoort en mag niet bestreden worden. Wanneer u overlast ervaart, neem contact met ons op via 088-2212122.

Muskusrat

Kenmerken

De muskusrat, ook wel bekend als bisamrat of waterkonijn. Het dier leeft overal waar water is, mits voldoende diep (ca. 10 cm) en niet te zout.

De muskusrat is in Nederland een exoot, zijn roots liggen in Noord-Amerika.

De muskusrat leeft zeer verborgen, in sterk begroeide omgeving, tussen riet en biezen. Ze bewonen bij voorkeur oevers van stilstaand water.

De ratten graven holen- en gangsystemen in oevers. In de winter maken ze vaak een winterhut in ondiep water.

Op jaarbasis kunnen ze wel 1 m³ aan de grond verzetten.
De muskusrat is een uitstekende zwemmer en duiker.

Ze eten voornamelijk plantaardig (moeras- en waterplanten, knolwortel- en graangewassen).

De sporen die ze achterlaten zijn: (glij)banen tussen de begroeiing, deze zijn ca. 12cm breed en gleuven in de waterloop.

De vermoedelijke levensduur van de muskusrat is 2 tot 3 jaar. 

De draagtijd duurt tussen de 20 en 30 dagen. Jaarlijks 2 tot 3 worpen met een nestgrootte van 4 tot 10 jongen.

Pasgeboren muskusratjes zijn kaal en blind; na 20 dagen gaan ze zelf voedsel zoeken.

Volwassen muskusratten:

 • Rug middel- tot donkerbruin, soms grijsachtig of kastanjebruin, buikzijde lichter.
 • Plompe bouw, brede stompe kop; oren bijna in vacht verborgen.
 • Staart tamelijk lang (wel korter dan lichaam 20 cm) zijdelings afgeplat.
 • Palingstaart.
 • Tussen de 5 tenen van de achtervoet bevinden zich zwemborstels.
 • Gewicht van een volwassen muskusrat: ca. 1.5 kg (ter vergelijking: een bruine rat weegt ca. 0.5 kg).

Door graafactiviteiten vernielen ze oevers, watergangen en ondermijnen dijken. Tot 15 meter van de walkant kunnen ze verzakkingen veroorzaken. Ook kan er schade aan land- en tuinbouw gewassen ontstaan, maar dit is te verwaarlozen.

Dekking en nestengelegenheid ontnemen; rietkragen, stro, afval enz. langs slootkant verwijderen.

Waterschappen zijn wettelijk verplicht om dijken, kanalen en oevers te beschermen tegen schade van muskusratten en hebben de plicht muskusratten te bestrijden. Neem daarom contact op wanneer u muskusratten ziet.

Zwarte rat

Kenmerken

Zwarte ratten zijn ware acrobaten. Ze klimmen, springen en bewegen zich liever voort via kabels dan over de vloer. In tegenstelling tot de bruine rat, kan de zwarte rat niet zo goed zwemmen. Deze ratten leven graag hoog en droog in de bomen.

 • 14-23 cm. Ca. 150 - 250 gr.
 • Levensduur +/- 2 jaar
 • Draagtijd 20-24 dagen
 • Geslachtsrijp na 3 maanden
 • Uitwerpselen spits, 1 cm

Zwarte ratten, ook wel pestratten genoemd. De bijnaam pestratten hebben ze te danken aan de Middeleeuwen, toen bracht de zwarte rat de pest over op de mens. Vanwege hun tropische roots hebben ze behoefte aan warme gebouwen om te kunnen overleven.

Alleseter

Ook de zwarte rat is een alleseter, maar heeft een voorkeur voor granen en zaden. Ze zijn erg intelligent en argwanend wat het moeilijk maakt om ze in de val te lokken. 

Vaak leven ze in groepen van 20-60 ratten, met één dominant mannetje. Soortgenoten die niet tot dezelfde familie/groep behoren, worden niet getolereerd. Dit leidt vaak tot gevechten.

De zwarte rat kan 3 à 6 nesten per jaar krijgen en 6 tot 10 jongen per nest.

De meest voorkomende schades die door de zwarte rat worden aanricht zijn: Bevuiling van de voedselvoorraden en knaagschade. Het risico die deze schades met zich mee brengen, is dat aangetaste spullen ziekten zoals de pest kunnen veroorzaken.

De meest effectieve manier om van de overlast van zwarte ratten af te komen is door de omgeving zo onaantrekkelijk en/of ontoegankelijk mogelijk te maken voor zwarte ratten. Dit houdt o.a. in dat er geen rommel en/of vuilnis mag rondslingeren.

Daarnaast adviseren wij de ventilatieopeningen in buitenmuren niet breder te maken dan 0,5 cm en op de buitenmuren gladde stroken te bevestigen van +/- 25 hoog, zodat hij onmogelijk naar binnen kan komen. Dit houdt o.a. ook goed sluitende deuren in.

Tot slot is het uiteraard van belang dat de basis van uw ongediertepreventieplan in orde is.

Droge woelrat

Kenmerken

De droge woelrat is grijsbruin tot bruin van kleur. De droge woelrat heeft een plompe bouw, een stompe snuit en de ogen en oren zijn gedeeltelijk verborgen.

Een pasgeboren droge woelrat is kaal en blind. Een volwassen droge woelrat is 130 tot 170 mm lang. De staart is kort behaard en eveneens 130 tot 170 mm lang.

De droge woelrat is een uitstekende graver, de grond wordt met de voortanden van de woelrat los geknaagd. De droge woelrat heeft een hekel aan zwemmen. Deze rat knaagt vooral aan ondergrondse planten. Ook de wortels van jonge vruchtbomen ontkomen niet aan de knagerij van de droge woelrat. Deze woelrat heeft een uitsluitend ondergronds bestaan. Het gangenstelsel kan uitgebreid zijn tot wel 200 meter. Planten en wortels die het gangenstelsel indringen, worden weg geknaagd.

Een droge woelrat werpt gemiddeld 3 keer per jaar. De draagtijd duurt 20 tot 22 dagen. Een nest bestaat gemiddeld uit 5 jongen, het zogen daarvan duurt 2 weken. Droge woelratten worden niet ouder dan 2 jaar.

De droge woelrat kan schade aanrichten aan vooral jonge vruchtbomen (ca. 2 tot 4 jaar oud). Ook peengewassen zoals winterwortels en witlof kunnen te lijden hebben van de droge woelrat.

De woelrat is een beschermde inheemse diersoort en mag niet bestreden worden. Wanneer u overlast ervaart, neem contact met ons op via 088-2212122.

Ziekten en bacteriën

Naast de bekende ziektebeelden kunnen ratten ook zoönosen overbrengen, dit zijn infecties die van dier op mens overgedragen kunnen worden.

Voorbeelden van bacteriën die ze kunnen overdragen zijn:

 • Leptospira (veroorzaakt de Ziekte van Weil)
 • Toxoplasma Gondii (gevaarlijk voor zwangere vrouwen)
 • Clostridium (leidt tot ernstige diarree)

Bestrijding 

Ratten kunnen voor veel schade en overlast zorgen in en rondom uw huis of bedrijf. Om te zorgen dat hun voortanden niet doorgroeien moeten deze dieren knagen. Ze kunnen knagen aan producten maar ook aan elektrische bedrading waardoor kortsluiting of een lekstroom, met brand als gevolg, kan ontstaan. Daarnaast wilt u ook voorkomen dat ze ziektes verspreiden.

Wetende dat ratten zich bijzonder snel voortplanten zal de overlast steeds sneller toenemen wanneer u hier niets aan doet. Het is dus zaak ratten te laten verjagen, verdrijven of bestrijden!

Voorkom ratten met ons ongedierte preventieplan

In de vorm van een ongedierte preventieplan werken wij zowel voor bedrijven als particulieren. De meeste contracten bevatten 8 tot 12 controles per jaar.

Wilt u meer lezen over onze ongedierte preventieplannen?
Wij hebben op de gelijknamige pagina alle informatie voor u op een rijtje gezet. Lees verder >