Ik zie ze... vliegen!

Vliegen

Net zoals bij de kruipende insecten zijn er ook ontelbaar veel vliegende insecten. Aangezien er een aantal kunnen steken en allergische reacties kunnen veroorzaken zorgen ze vaak voor onrust. Daarnaast verspreiden ze bacteriën en wanneer ze in grote aantallen rondzoemen zorgen ze ook voor hinder. De meest bekende zijn de vliegen, muggen en wespen.

Zowel voor vliegen binnen- als buitenshuis hebben wij een passende oplossing. Wij kunnen maatregelen treffen zodat u er in de toekomst minder last van zult hebben.

Maak kennis met...

Groene aasvlieg

Kenmerken

De groene aasvlieg is te herkennen aan zijn glanzende groene kleur. Ze zijn iets groter dan kamervliegen.

Het vrouwtje legt honderden eitjes op rottend vlees, de eitjes komen na 1 dag al uit en de larven zullen zich na 6 dagen verpoppen.Van eitje tot volwassen dier duurt ongeveer 3 weken.

De vrouwtjes zijn altijd op zoek naar rottend vlees en kadavers, ze kunnen een kadaver al op kilometers afstand ruiken. Mannetjes leven van bloemen nectar.

De groene aasvlieg zorgt voor het verontreinigen van vleesproducten. Ze zijn enorm hinderlijk en kunnen virussen en bacteriën verspreiden. Schapen kunnen ziek worden door deze vlieg als ze niet goed verzorgd worden.

Wat kunt u zelf doen?

 • Levende dieren in goede gezondheid houden, wonden en zieke dieren direct behandelen.
 • Vlees en vleeswaren goed afgedekt bewaren.
 • Afvalcontainers koel bewaren en op tijd afvoeren.
 • Horren plaatsen voor ramen en deuren.

Klustervlieg

Kenmerken

De klustervlieg is een vlieg die in het najaar gebouwen binnenkomt om te overwinteren. Dit kan in zeer grote aantallen voorkomen, waardoor er overlast ontstaat. Ze zoeken een rustige plaats waar ze allemaal op elkaar kruipen om elkaar warm te houden. Vandaar de naam klustervlieg. In het voorjaar verlaat de vlieg de gebouwen waardoor er weer overlast kan ontstaan.

De klustervlieg lijkt op de kamervlieg maar is langer, ongeveer 8 mm. Ze hebben veel goudkleurige haren op de thorax en de abdomen zijn grijs. Klustervliegen ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. Deze vlieg plant zich buiten gebouwen voort. Het vrouwtje zet haar eieren in een scheur of spleet in de grond af. De ontwikkeling van ei tot volwassen dier vindt ook buiten plaats. In de zomer komen deze eitjes na 3 dagen uit. Larven van de klustervlieg parasiteren op regenwormen. Zo gaan ze mee de grond in. Ze eten de wormen van binnenuit op. Als de larve het popstadium heeft bereikt, verlaat hij de worm om zich in de grond te verstoppen.

Door de grote aantallen zijn klustervliegen in gebouwen erg hinderlijk. Om deze vliegen te weren kunnen horren geplaatst worden in open ramen en deuren. Andere openingen in buitenmuren kunnen gedicht worden en voorzien van fijnmazig horrengaas. In de ventilatieopeningen kunnen kleine roosters geplaatst worden. Het is ook nuttig om naden en kieren dicht te kitten.

Wat kunt u zelf doen

 • Plaats een vliegenlamp, neem contact op met onze collega’s.

Grasvlieg

Kenmerken

Grasvliegen zijn geel-groen van kleur met 3 zwarte glanzende strepen op hun rug. De grasvliegen zijn klein van stuk, namelijk maar 3 mm lang en ze hebben geen haar. Het thema gras komt niet alleen in de kleur van het lijfje terug, maar ook in de kleur van hun ogen en de plek waar de ontwikkeling plaats vindt.

De ontwikkeling van de grasvlieg kent 4 stadia, namelijk: ei, larve, pop en als laatste adult. De ontwikkeling van de grasvlieg vindt voornamelijk plaats in ongemaaid en verwaarloosd gras. Daarom de naam grasvliegen. De larven voeden zich met wortelluizen en de volwassen grasvlieg bezoekt bloemen en voedt zich met nectar.

Deze vliegen overwinteren niet in het gras, maar zoeken hiervoor klimop of spouwmuren op. Hierdoor kunt u overlast ervaren. In het najaar komen ze met zwermen naar binnen.

Wilt u in het najaar geen overlast van deze vliegen ervaren? Dan moet er in de zomer al nagedacht worden aan het weren van deze binnendringers. Echter kan het zijn dat zelfs het plaatsen van wering onvoldoende is. Dit komt doordat de kleine vliegjes ook via de dakpannen binnen kunnen komen.

In het voorjaar worden de grasvliegen weer actief. Dan kunt u ze opzuigen met de stofzuiger en als dat niet helpt moet er bestreden worden met een bestrijdingsmiddel. Vergeet na het stofzuigen niet de stofzuigerzak te verwijderen!

Latrinevlieg

Kenmerken

De latrinevlieg is een kleine, zwarte of zeer donkerbruine vliegensoort. Ze hebben grote stevige zwarte haren bovenop de thorax en kop. Latrinevliegen komen voor in vochtige ruimten.

De latrinevlieg ondergaat een volledige gedaanteverwisseling. Eitjes worden afgezet in organisch rottend materiaal. De larven leven in mesthopen, gierkelders, afvalwater en rioleringen. Ook in kruipruimtes waar leidingen kapot zijn, of waar drab is ontstaan kunt u ze tegenkomen. De larven komen bovendien voor op zeer vochtige plaatsen waar de bodem verontreinigd is met rottend organisch materiaal.

Directe schade door de latrinevlieg is er nooit. Wel kunnen ze als ze in grote aantallen voorkomen hinderlijk zijn. Zorg dat kapotte leidingen gerepareerd worden en ruim eventuele drab of ontwikkelingsplaatsen op. Compost- en mesthopen kunnen worden afgedekt met een laag zand.

Kamervlieg

Kenmerken

Naast dat de kamervlieg als enorm irritant wordt ervaren is deze vlieg een overbrenger van ziektekiemen. Kamervliegen komen op voedsel, dat ze in vloeibare vorm kunnen opnemen, af. Om overlast door deze vlieg te voorkomen is het belangrijk om afval goed af te dekken en te zorgen dat het snel wordt afgevoerd.

Een volwassen kamervlieg is 7 tot 8 mm, er is geen duidelijke kop zichtbaar en de pop, ook wel 'tonnetje' genoemd, is bruin van kleur. De larven, ook wel maden genoemd, zijn ongeveer 1 cm en leven enkele centimeters in het afvalmateriaal.

Kamervliegen ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. De ontwikkeling van ei tot volwassen vlieg duurt ongeveer 1 tot 3 weken. Na het paren overlijden de mannetjes en de vrouwtjes leven 2 tot 3 maanden. Een vrouwtje legt tussen de 600 en 2000 eitjes, 100 tot 150 per keer. Het eistadium duurt 1 tot 3 dagen, het larve stadium duurt ongeveer 1 week en het popstadium 3 tot 8 dagen. De ontwikkeling van deze vliegen vindt plaats in rottend organisch materiaal, zoals in mest. Ze besteden veel aandacht aan hun toilet, dit doen ze door de poten tegen elkaar te wrijven en de vleugels af te vegen.

Kamervliegen bevuilen oppervlakken. Ze kunnen ziektekiemen overbrengen op de mens en dier via de poten, monddelen, haren en uitwerpselen; dit kunnen bacteriën zijn, virussen en andere schadelijke micro-organismen. In grote aantallen zijn ze hinderlijk.

Tips

 • Houd afval afgedekt.
 • Voer afval snel af.
 • Reinig afvalbakken.
 • Plaats waar nodig vliegengaas, horren, lintgordijnen.
 • Ontwikkelingsbronnen zoals mestopslag opsporen en saneren.

Kleine kamervlieg

Kenmerken

De kleine kamervlieg heeft een bruine thorax en op het achterlijf 3 gele ringen en driehoekige rugvlakken. Kleine kamervliegen zijn met hun 0,4 tot 0,8 cm slanker dan de kamervlieg. De pop, het tonnetje, is bruin van kleur met stekels. De larve (made) is pootloos en ongeveerd 0,9 cm lang, donkerbruin met zijdelingse doornvormige uitsteeksels. De kamervlieg heeft geen duidelijke kop.

De kleine kamervlieg ondergaat een volledige gedaanteverwisseling. Het vrouwtje legt 150 tot 750 eitjes, ongeveer 50 per keer. Het eistadium duurt 1 tot 3 dagen, het larvaal stadium duurt ongeveer een week en het popstadium 10 tot 30 dagen. Van ei tot volwassen dier duurt in totaal 2 tot 6 weken.

De larven ontwikkelen zich op rottend organisch materiaal zoals mest in stallen, maar kunnen zich ook achter boomschors en in paddenstoelen ontwikkelen. Daar zet ze ook haar eitjes af. Kleine kamervliegen komen af op allerlei voedsel dat ze in vloeibare vorm kunnen opnemen. De kleine kamervlieg komt voornamelijk voor in pluimvee en overige verblijven. De kleine kamervlieg vliegt plotseling op, maakt een driehoekige beweging, keert terug, gaat zitten en draait zich direct 180 graden om. Zodat is hij direct gereed voor een nieuwe vlucht.

Deze vliegen bevuilen allerlei oppervlakken, ze brengen bacteriën over, virussen en andere schadelijke organismen. In grote aantallen zijn ze hinderlijk. Om de kleine kamervlieg te weren is het belangrijk om afval afgedekt te houden, snel af te voeren en afvalbakken steeds te reinigen. Waar nodig plaatst u vliegengaas, horren en/of lintgordijnen. Tot slot kunt u ontwikkelingsbronnen zoals mestopslag opsporen en saneren.

Herfstvlieg

Kenmerken

De herfstvlieg heet in Engeland de “face fly”, vanwege zijn gewoonte om rond de kop van rundvee en paarden te zwermen. De herfstvlieg lijkt op de kamervlieg. De lengte is 6 tot 7 mm. Bij het mannetje staan de ogen zeer dichtbij elkaar. Het borststuk heeft 4 striemen, het achterlijf is geel met een zwarte rugstreep. Het vrouwtje is minder geel op het achterlijf.

De herfstvlieg ondergaat een volledige gedaanteverwisseling. De ontwikkeling van ei tot volwassen dier vindt buiten gebouwen plaats. Dit duurt circa 2 weken. Door de vrouwtjes worden in het voorjaar eitjes in groepjes van 6 tot 26 stuks afgezet nét onder de oppervlakte van mest. Dit is altijd verse mest. De larven doorlopen 3 stadia in een tijd van 3 tot 10 dagen. Het popstadium vindt aan de rand van de mest plaats.

De herfstvlieg komt vaak voor van maart tot november. In de zomer ziet u ze voornamelijk in het vrije veld. Ze leven van honing, stuifmeel en honingdauw, een afscheidingsproduct van de bladluis. De larven leven voornamelijk in de mest van koeien en paarden. Herfstvliegen zitten graag in de zon, op schuttingen, muren en hekken. Voor paarden en koeien kunnen de vrouwtjes een ware kwelgeest zijn. In het najaar komen ze in grote aantallen in groepen gebouwen binnen om te zoeken naar goede overwinterplaatsen, vaak spouwmuren en zolderverdiepingen.

Door de grote aantallen zijn herfstvliegen in gebouwen hinderlijk. Herfstvliegen worden aangetrokken door menselijke transpiratie en zweet van dieren.

Blauwe vleesvlieg

Kenmerken

De blauwe vleesvlieg heeft een glanzende blauwe kleur met rode tot donkerbruine ogen. Het is een grote vlieg, groter dan de kamervlieg.

Van eitje tot volwassen dier duurt ongeveer 3 weken. Het vrouwtje legt honderden eitjes op rottend vlees, de eitjes komen na één dag al uit. De larven verpoppen zich na zes dagen. Mannetjes leven van bloemennectar en de vrouwtjes zoeken altijd naar rottend vlees en kadavers. Ze kunnen de kadaver al op kilometers ruiken.

Deze vlieg verontreinigt vlees producten en kan virussen en bacteriën verspreiden. Ze zijn ook erg hinderlijk. Om de blauwe vleesvlieg te weren is het belangrijk om vlees en vleeswaren goed afgedekt te bewaren. Afvalcontainers koel te bewaren en op tijd af te voeren. Tot slot horren te plaatsen voor ramen en deuren.

Grauwe vleesvlieg

Kenmerken

De grauwe vleesvlieg heeft rode ogen, een afwisselend donker en licht gestreept borststuk, een geblokt achterlijf en is forser dan de kamervlieg.

Grauwe vleesvliegen ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. De vrouwtjes leggen honderden eieren op allerlei rottende, dierlijke producten. Het vrouwtje is eierlevendbarend (de eitjes komen al in het lichaam uit) en legt de uitgekomen larven direct op het aas. Ze kan ook larven op vers vlees afzetten. De larven kunnen zich na een week al verpoppen. Van ei tot volwassen dier duurt 2 tot 4 weken.

De grauwe vleesvlieg komt overal voor in de natuur. Ze worden ook in gebouwen aangetroffen, maar komen zelden binnen. Grauwe vleesvliegen komen voor van april tot oktober.

Door hun leefwijze kunnen deze vliegen ziekte verwekkende organismen verspreiden zoals virussen en bacteriën. Ze verontreinigen vlees en vleesproducten. De vrouwtjes kunnen de geur van rottend vlees op grote afstand waarnemen.

Hygiënisch werken op plaatsen waar met vlees wordt gewerkt kan helpen deze vliegen te voorkomen. Daarnaast vlees en vleeswaren goed afgedekt bewaren en kadavers en ander dierlijk afval op tijd afvoeren. Containers met afval van slachtproducten opslaan in gekoelde ruimten en op tijd afvoeren. Ramen en deuren voorzien van stevige, fijnmazige horren.

Fruitvlieg

Kenmerken

Een volwassen fruitvlieg is 0,4 tot 0,5 cm lang, de meeste soorten hebben helderrode ogen. Het achterlijf vertoont bruine dwarsstrepen. De eitjes en larven zijn voorzien van uitsteeksels of adembuizen (voor in vloeistof).

Van vliegen is de fruitvlieg als voorraadaantaster een van de bekendste. Fruitvliegjes komen vooral in de zomermaanden voor en zijn met name te vinden in bierbrouwerijen, keukens en cafés. Deze vliegen worden aangetrokken door gistend en rottend fruit. De volledige levenscyclus van ei, larve, pop tot adult vindt plaats in dezelfde producten. De ontwikkelingsduur van ei tot vlieg is tussen de 8 en 11 dagen. Tel daarbij op dat een vrouwtje 400 tot 900 eitjes kan leggen en het is duidelijk dat de overlast in korte tijd enorm kan toenemen. Fruitvliegjes ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. De duur van ei tot volwassen dier is 8 tot 11 dagen. Het imago leeft 2 tot 9 weken.

Fruitvliegjes verontreinigen fruit- en groenteproducten. Vers, gaaf fruit wordt door deze vliegjes niet aangetast. Daarnaast kunnen ze hinderlijk zijn in (groot) keukens, fabrieken, cafés (achter de tapkast) en in de buurt van gft-containers.

Tips

 • Fruit en groente niet te lang en niet onafgedekt bewaren.
 • Hygiënisch werken.
 • Vuilnisemmers en afvalcontainers goed afsluiten en na lediging reinigen.
 • Voor de bio-industrie: geen voerrestanten in de stallen achterlaten, stallen vaak opruimen en/of reinigen.

Gaasvlieg

Kenmerken

De kleur van gaasvliegen varieert van bruin tot groen. Ze zijn 20 tot 45 mm lang en hebben lange fijne, tere vleugels. De larven van gaasvliegen lijken veel op de larven van het lieveheersbeestje.

Het vrouwtje legt de eitjes in klompjes nabij een voedselbron. De volwassen gaasvlieg wordt vooral ‘s avonds actief. Ze leven voornamelijk van andere insecten. Volwassen gaasvliegen overwinteren soms in koude gebouwen. 

Om overlast door de gaasvlieg te voorkomen kunnen naden en kieren gedicht worden.

Kamervlieg

Kenmerken

Naast dat de kamervlieg als enorm irritant wordt ervaren is deze vlieg een overbrenger van ziektekiemen. Kamervliegen komen op voedsel, dat ze in vloeibare vorm kunnen opnemen, af. Om overlast door deze vlieg te voorkomen is het belangrijk om afval goed af te dekken en te zorgen dat het snel wordt afgevoerd.

Een volwassen kamervlieg is 7 tot 8 mm, er is geen duidelijke kop zichtbaar en de pop, ook wel 'tonnetje' genoemd, is bruin van kleur. De larven, ook wel maden genoemd, zijn ongeveer 1 cm en leven enkele centimeters in het afvalmateriaal.

Kamervliegen ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. De ontwikkeling van ei tot volwassen vlieg duurt ongeveer 1 tot 3 weken. Na het paren overlijden de mannetjes en de vrouwtjes leven 2 tot 3 maanden. Een vrouwtje legt tussen de 600 en 2000 eitjes, 100 tot 150 per keer. Het eistadium duurt 1 tot 3 dagen, het larve stadium duurt ongeveer 1 week en het popstadium 3 tot 8 dagen. De ontwikkeling van deze vliegen vindt plaats in rottend organisch materiaal, zoals in mest. Ze besteden veel aandacht aan hun toilet, dit doen ze door de poten tegen elkaar te wrijven en de vleugels af te vegen.

Kamervliegen bevuilen oppervlakken. Ze kunnen ziektekiemen overbrengen op de mens en dier via de poten, monddelen, haren en uitwerpselen; dit kunnen bacteriën zijn, virussen en andere schadelijke micro-organismen. In grote aantallen zijn ze hinderlijk.

Tips

 • Houd afval afgedekt.
 • Voer afval snel af.
 • Reinig afvalbakken.
 • Plaats waar nodig vliegengaas, horren, lintgordijnen.
 • Ontwikkelingsbronnen zoals mestopslag opsporen en saneren.

Blauwe vleesvlieg

Kenmerken

De blauwe vleesvlieg heeft een glanzende blauwe kleur met rode tot donkerbruine ogen. Het is een grote vlieg, groter dan de kamervlieg.

Van eitje tot volwassen dier duurt ongeveer 3 weken. Het vrouwtje legt honderden eitjes op rottend vlees, de eitjes komen na één dag al uit. De larven verpoppen zich na zes dagen. Mannetjes leven van bloemennectar en de vrouwtjes zoeken altijd naar rottend vlees en kadavers. Ze kunnen de kadaver al op kilometers ruiken.

Deze vlieg verontreinigt vlees producten en kan virussen en bacteriën verspreiden. Ze zijn ook erg hinderlijk. Om de blauwe vleesvlieg te weren is het belangrijk om vlees en vleeswaren goed afgedekt te bewaren. Afvalcontainers koel te bewaren en op tijd af te voeren. Tot slot horren te plaatsen voor ramen en deuren.

Groene aasvlieg

Kenmerken

De groene aasvlieg is te herkennen aan zijn glanzende groene kleur. Ze zijn iets groter dan kamervliegen.

Het vrouwtje legt honderden eitjes op rottend vlees, de eitjes komen na 1 dag al uit en de larven zullen zich na 6 dagen verpoppen.Van eitje tot volwassen dier duurt ongeveer 3 weken.

De vrouwtjes zijn altijd op zoek naar rottend vlees en kadavers, ze kunnen een kadaver al op kilometers afstand ruiken. Mannetjes leven van bloemen nectar.

De groene aasvlieg zorgt voor het verontreinigen van vleesproducten. Ze zijn enorm hinderlijk en kunnen virussen en bacteriën verspreiden. Schapen kunnen ziek worden door deze vlieg als ze niet goed verzorgd worden.

Wat kunt u zelf doen?

 • Levende dieren in goede gezondheid houden, wonden en zieke dieren direct behandelen.
 • Vlees en vleeswaren goed afgedekt bewaren.
 • Afvalcontainers koel bewaren en op tijd afvoeren.
 • Horren plaatsen voor ramen en deuren.

Grasvlieg

Kenmerken

Grasvliegen zijn geel-groen van kleur met 3 zwarte glanzende strepen op hun rug. De grasvliegen zijn klein van stuk, namelijk maar 3 mm lang en ze hebben geen haar. Het thema gras komt niet alleen in de kleur van het lijfje terug, maar ook in de kleur van hun ogen en de plek waar de ontwikkeling plaats vindt.

De ontwikkeling van de grasvlieg kent 4 stadia, namelijk: ei, larve, pop en als laatste adult. De ontwikkeling van de grasvlieg vindt voornamelijk plaats in ongemaaid en verwaarloosd gras. Daarom de naam grasvliegen. De larven voeden zich met wortelluizen en de volwassen grasvlieg bezoekt bloemen en voedt zich met nectar.

Deze vliegen overwinteren niet in het gras, maar zoeken hiervoor klimop of spouwmuren op. Hierdoor kunt u overlast ervaren. In het najaar komen ze met zwermen naar binnen.

Wilt u in het najaar geen overlast van deze vliegen ervaren? Dan moet er in de zomer al nagedacht worden aan het weren van deze binnendringers. Echter kan het zijn dat zelfs het plaatsen van wering onvoldoende is. Dit komt doordat de kleine vliegjes ook via de dakpannen binnen kunnen komen.

In het voorjaar worden de grasvliegen weer actief. Dan kunt u ze opzuigen met de stofzuiger en als dat niet helpt moet er bestreden worden met een bestrijdingsmiddel. Vergeet na het stofzuigen niet de stofzuigerzak te verwijderen!

Grauwe vleesvlieg

Kenmerken

De grauwe vleesvlieg heeft rode ogen, een afwisselend donker en licht gestreept borststuk, een geblokt achterlijf en is forser dan de kamervlieg.

Grauwe vleesvliegen ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. De vrouwtjes leggen honderden eieren op allerlei rottende, dierlijke producten. Het vrouwtje is eierlevendbarend (de eitjes komen al in het lichaam uit) en legt de uitgekomen larven direct op het aas. Ze kan ook larven op vers vlees afzetten. De larven kunnen zich na een week al verpoppen. Van ei tot volwassen dier duurt 2 tot 4 weken.

De grauwe vleesvlieg komt overal voor in de natuur. Ze worden ook in gebouwen aangetroffen, maar komen zelden binnen. Grauwe vleesvliegen komen voor van april tot oktober.

Door hun leefwijze kunnen deze vliegen ziekte verwekkende organismen verspreiden zoals virussen en bacteriën. Ze verontreinigen vlees en vleesproducten. De vrouwtjes kunnen de geur van rottend vlees op grote afstand waarnemen.

Hygiënisch werken op plaatsen waar met vlees wordt gewerkt kan helpen deze vliegen te voorkomen. Daarnaast vlees en vleeswaren goed afgedekt bewaren en kadavers en ander dierlijk afval op tijd afvoeren. Containers met afval van slachtproducten opslaan in gekoelde ruimten en op tijd afvoeren. Ramen en deuren voorzien van stevige, fijnmazige horren.

Gaasvlieg

Kenmerken

De kleur van gaasvliegen varieert van bruin tot groen. Ze zijn 20 tot 45 mm lang en hebben lange fijne, tere vleugels. De larven van gaasvliegen lijken veel op de larven van het lieveheersbeestje.

Het vrouwtje legt de eitjes in klompjes nabij een voedselbron. De volwassen gaasvlieg wordt vooral ‘s avonds actief. Ze leven voornamelijk van andere insecten. Volwassen gaasvliegen overwinteren soms in koude gebouwen. 

Om overlast door de gaasvlieg te voorkomen kunnen naden en kieren gedicht worden.

Kleine kamervlieg

Kenmerken

De kleine kamervlieg heeft een bruine thorax en op het achterlijf 3 gele ringen en driehoekige rugvlakken. Kleine kamervliegen zijn met hun 0,4 tot 0,8 cm slanker dan de kamervlieg. De pop, het tonnetje, is bruin van kleur met stekels. De larve (made) is pootloos en ongeveerd 0,9 cm lang, donkerbruin met zijdelingse doornvormige uitsteeksels. De kamervlieg heeft geen duidelijke kop.

De kleine kamervlieg ondergaat een volledige gedaanteverwisseling. Het vrouwtje legt 150 tot 750 eitjes, ongeveer 50 per keer. Het eistadium duurt 1 tot 3 dagen, het larvaal stadium duurt ongeveer een week en het popstadium 10 tot 30 dagen. Van ei tot volwassen dier duurt in totaal 2 tot 6 weken.

De larven ontwikkelen zich op rottend organisch materiaal zoals mest in stallen, maar kunnen zich ook achter boomschors en in paddenstoelen ontwikkelen. Daar zet ze ook haar eitjes af. Kleine kamervliegen komen af op allerlei voedsel dat ze in vloeibare vorm kunnen opnemen. De kleine kamervlieg komt voornamelijk voor in pluimvee en overige verblijven. De kleine kamervlieg vliegt plotseling op, maakt een driehoekige beweging, keert terug, gaat zitten en draait zich direct 180 graden om. Zodat is hij direct gereed voor een nieuwe vlucht.

Deze vliegen bevuilen allerlei oppervlakken, ze brengen bacteriën over, virussen en andere schadelijke organismen. In grote aantallen zijn ze hinderlijk. Om de kleine kamervlieg te weren is het belangrijk om afval afgedekt te houden, snel af te voeren en afvalbakken steeds te reinigen. Waar nodig plaatst u vliegengaas, horren en/of lintgordijnen. Tot slot kunt u ontwikkelingsbronnen zoals mestopslag opsporen en saneren.

Herfstvlieg

Kenmerken

De herfstvlieg heet in Engeland de “face fly”, vanwege zijn gewoonte om rond de kop van rundvee en paarden te zwermen. De herfstvlieg lijkt op de kamervlieg. De lengte is 6 tot 7 mm. Bij het mannetje staan de ogen zeer dichtbij elkaar. Het borststuk heeft 4 striemen, het achterlijf is geel met een zwarte rugstreep. Het vrouwtje is minder geel op het achterlijf.

De herfstvlieg ondergaat een volledige gedaanteverwisseling. De ontwikkeling van ei tot volwassen dier vindt buiten gebouwen plaats. Dit duurt circa 2 weken. Door de vrouwtjes worden in het voorjaar eitjes in groepjes van 6 tot 26 stuks afgezet nét onder de oppervlakte van mest. Dit is altijd verse mest. De larven doorlopen 3 stadia in een tijd van 3 tot 10 dagen. Het popstadium vindt aan de rand van de mest plaats.

De herfstvlieg komt vaak voor van maart tot november. In de zomer ziet u ze voornamelijk in het vrije veld. Ze leven van honing, stuifmeel en honingdauw, een afscheidingsproduct van de bladluis. De larven leven voornamelijk in de mest van koeien en paarden. Herfstvliegen zitten graag in de zon, op schuttingen, muren en hekken. Voor paarden en koeien kunnen de vrouwtjes een ware kwelgeest zijn. In het najaar komen ze in grote aantallen in groepen gebouwen binnen om te zoeken naar goede overwinterplaatsen, vaak spouwmuren en zolderverdiepingen.

Door de grote aantallen zijn herfstvliegen in gebouwen hinderlijk. Herfstvliegen worden aangetrokken door menselijke transpiratie en zweet van dieren.

Klustervlieg

Kenmerken

De klustervlieg is een vlieg die in het najaar gebouwen binnenkomt om te overwinteren. Dit kan in zeer grote aantallen voorkomen, waardoor er overlast ontstaat. Ze zoeken een rustige plaats waar ze allemaal op elkaar kruipen om elkaar warm te houden. Vandaar de naam klustervlieg. In het voorjaar verlaat de vlieg de gebouwen waardoor er weer overlast kan ontstaan.

De klustervlieg lijkt op de kamervlieg maar is langer, ongeveer 8 mm. Ze hebben veel goudkleurige haren op de thorax en de abdomen zijn grijs. Klustervliegen ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. Deze vlieg plant zich buiten gebouwen voort. Het vrouwtje zet haar eieren in een scheur of spleet in de grond af. De ontwikkeling van ei tot volwassen dier vindt ook buiten plaats. In de zomer komen deze eitjes na 3 dagen uit. Larven van de klustervlieg parasiteren op regenwormen. Zo gaan ze mee de grond in. Ze eten de wormen van binnenuit op. Als de larve het popstadium heeft bereikt, verlaat hij de worm om zich in de grond te verstoppen.

Door de grote aantallen zijn klustervliegen in gebouwen erg hinderlijk. Om deze vliegen te weren kunnen horren geplaatst worden in open ramen en deuren. Andere openingen in buitenmuren kunnen gedicht worden en voorzien van fijnmazig horrengaas. In de ventilatieopeningen kunnen kleine roosters geplaatst worden. Het is ook nuttig om naden en kieren dicht te kitten.

Wat kunt u zelf doen

 • Plaats een vliegenlamp, neem contact op met onze collega’s.

Latrinevlieg

Kenmerken

De latrinevlieg is een kleine, zwarte of zeer donkerbruine vliegensoort. Ze hebben grote stevige zwarte haren bovenop de thorax en kop. Latrinevliegen komen voor in vochtige ruimten.

De latrinevlieg ondergaat een volledige gedaanteverwisseling. Eitjes worden afgezet in organisch rottend materiaal. De larven leven in mesthopen, gierkelders, afvalwater en rioleringen. Ook in kruipruimtes waar leidingen kapot zijn, of waar drab is ontstaan kunt u ze tegenkomen. De larven komen bovendien voor op zeer vochtige plaatsen waar de bodem verontreinigd is met rottend organisch materiaal.

Directe schade door de latrinevlieg is er nooit. Wel kunnen ze als ze in grote aantallen voorkomen hinderlijk zijn. Zorg dat kapotte leidingen gerepareerd worden en ruim eventuele drab of ontwikkelingsplaatsen op. Compost- en mesthopen kunnen worden afgedekt met een laag zand.

Fruitvlieg

Kenmerken

Een volwassen fruitvlieg is 0,4 tot 0,5 cm lang, de meeste soorten hebben helderrode ogen. Het achterlijf vertoont bruine dwarsstrepen. De eitjes en larven zijn voorzien van uitsteeksels of adembuizen (voor in vloeistof).

Van vliegen is de fruitvlieg als voorraadaantaster een van de bekendste. Fruitvliegjes komen vooral in de zomermaanden voor en zijn met name te vinden in bierbrouwerijen, keukens en cafés. Deze vliegen worden aangetrokken door gistend en rottend fruit. De volledige levenscyclus van ei, larve, pop tot adult vindt plaats in dezelfde producten. De ontwikkelingsduur van ei tot vlieg is tussen de 8 en 11 dagen. Tel daarbij op dat een vrouwtje 400 tot 900 eitjes kan leggen en het is duidelijk dat de overlast in korte tijd enorm kan toenemen. Fruitvliegjes ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. De duur van ei tot volwassen dier is 8 tot 11 dagen. Het imago leeft 2 tot 9 weken.

Fruitvliegjes verontreinigen fruit- en groenteproducten. Vers, gaaf fruit wordt door deze vliegjes niet aangetast. Daarnaast kunnen ze hinderlijk zijn in (groot) keukens, fabrieken, cafés (achter de tapkast) en in de buurt van gft-containers.

Tips

 • Fruit en groente niet te lang en niet onafgedekt bewaren.
 • Hygiënisch werken.
 • Vuilnisemmers en afvalcontainers goed afsluiten en na lediging reinigen.
 • Voor de bio-industrie: geen voerrestanten in de stallen achterlaten, stallen vaak opruimen en/of reinigen.