KNAAGDIEREN

Gebruiken graag hun goed ontwikkelde snijtanden

Waarom

Knaagdier bestrijding

Knaagdieren onderscheiden zich door de snijtanden in hun boven- en onderkaak. Bruine ratten, woelratten en andere knaagdieren kunnen met hun graverij en geknaag veel schade veroorzaken in tuinen, parken en openbaar groen. Denk aan het afsterven van planten en het verzakken van slootkanten. Naast deze schade vormen een aantal soorten, als dragers van ziektekiemen, een reëel gevaar voor de volksgezondheid.

Sluiproutes

In iedere hoek en kier
Muizen en ratten maken gebruik van:
  • Kabelgoten
  • Deuren
  • Steenwol isolatie
  • Kruipruimtes en cannelures
  • Muren en wanden
  • Daken
Schakel Traas in bij overlast door muizen en ratten, ook wanneer het om een jarenlange plaag gaat. Elk muizen- en rattenprobleem is oplosbaar. Wij zetten in op een langdurige oplossing door ons stappenplan: weren, bestrijden en controleren.

Knaagdierschade

Knaagdierschade

Muizen

Er zijn veel soorten muizen. De meest bekende is de huismuis. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld de bosmuis, spitsmuis en veldmuis. 

Wist u dat de spitsmuis eigenlijk geen knaagdier is? Zijn gebit en spitse snuit zijn gemaakt voor het eten van insecten.

Ratten

Wereldwijd zijn er ongeveer 500 verschillende soorten ratten. In Nederland zijn de bruine-, zwarte- en woelrat het meest voorkomend. Wanneer er een rattenplaag gemeld wordt bedoeld men vrijwel altijd de bruine rat. 

Ratten zijn niet bevorderlijk voor onze gezondheid, ze dragen ziektes en bacteriën over. Daarnaast kunnen ze veel knaagschade aanrichten.

Marters

Van oorsprong leven marters in afgelegen schuren, stallen, steen- en takkenhopen. Ons leefgebied kruist steeds vaker met die van deze dieren. In Nederland genieten marterachtigen een beschermde status. Het is hierdoor, zonder een provinciale ontheffing en vrijstelling, niet toegestaan om ze te vangen of verplaatsen.