faunabeheer-traas-ongedierte

FAUNABEHEER

Evenwicht tussen
dier en mens

waarom?

Doelgerichte aanpak

Faunabeheer zorgt voor evenwicht tussen de belangen van dieren en mensen. Soms is het noodzakelijk om doelgericht in te grijpen. Dit omdat u een uitbraak van plaagdieren snel onder controle wilt hebben, bijvoorbeeld op agrarisch gebied. Traas Nederland mag dan gebruik maken van mechanische bestrijding met de luchtbuks. Wij voldoen namelijk aan de voorwaarden die de
Wet Natuurbescherming voorschrijft.

Zet faunabeheer in bij:

 • Konijnen
 • Mollen
 • Steenmarters
 • Verwilderde katten
 • Vossen
 • Nertsen
 • Knaagdieren
 • Zwanen
 • Ganzen
Specialist inschakelen?

Het oplossen van dit soort problemen is zeer specialistisch werk. De meeste wilde dieren zijn wettelijk beschermd en het verstoren van deze dieren is verboden. Traas heeft alle vergunningen om faunabeheer uit te voeren.

Wenst u meer informatie?
Stuur een e-mail naar info@traasnederland.nl of bel naar 088-2212122.

Wegvangen van dieren

Het zijn niet altijd plaagdieren die overlast veroorzaken. Ook andere dieren kunnen overlast veroorzaken. Denk hierbij aan:

 • Konijnen
 • Katten
 • Duiven

De oorzaak en de oplossing zijn vaak erg situatieafhankelijk. Soms is habitatmanagement voldoende om de overlast op te lossen. In andere gevallen kan het aanbrengen van wering noodzakelijk zijn.

Het wegvangen van de dieren behoort ook tot de mogelijkheden. Hierbij worden de dieren in een vangkooi gelokt waar ze niet
meer uit kunnen. Deze kooien worden dagelijks gecontroleerd en de gevangen dieren worden naar bijvoorbeeld een dierenasiel gebracht.

Wist u dat…
Het wegvangen van dieren is,
mits juist uitgevoerd
door een professional,
toegestaan.

Vleermuizen overlast

De grote vraag is: Zijn vleermuizen overlast of juist een aanwinst? Het mag duidelijk zijn; de vleermuis heeft geen goede reputatie. Bij Traas krijgen wij dan ook met regelmaat vragen over de vleermuis en of wij deze kunnen bestrijden. Het antwoord op die laatste vraag is een vastberaden nee: het bestrijden van vleermuizen is strafbaar volgens de Wet Natuurbescherming.