IPM 2023

Alleen onder voorwaarden
werken met rodenticiden!

Nieuwe wetgeving knaagdierbeheersing

Niet-chemische
maatregelen eerst

Vanaf 2023 verandert er veel op het gebied van knaagdierbeheersing. IPM, een integrale aanpak voor knaagdierbestrijding. We geven inzicht in wat er precies veranderd en wat dit betekent voor uw bedrijf.

Het was de bedoeling dat per 1 januari 2023 enkel IPM gecertificeerde bedrijven gebruik zouden mogen maken van rodenticiden, buiten en binnen. Dit bleek niet haalbaar en is uitgesteld. Het is nu mogelijk om nog tot eind dit jaar reeds ingekochte chemische middelen te gebruiken. Alle nieuw aangeschafte middelen hebben vanaf dit jaar een nieuw etiket en mogen zonder de juiste certificering niet worden ingezet. Dit zal voor de meeste bedrijven betekenen dat er niet perse direct iets hoeft te veranderen. Maar hoe moet het dan volgend jaar? Wanneer het gebruik van rodenticiden zonder licentie en certificaat verboden is. Wat zijn de opties?

  • Zelf werken met niet chemische oplossingen.
  • Zelf certificeren, tegen hoge kosten*, om wel met chemische middelen te mogen werken.
  • Traas ongediertebestrijding inschakelen, tegen een aantrekkelijk tarief.

*Deze kosten hebben wij uitgezocht en inzichtelijk gemaakt, neem contact op om de flyer te ontvangen.


Traas is volledig gecertificeerd

Bij Traas Ongediertebestrijding werken we sinds februari 2022 volgens de IPM knaagdierbeheersing (Integrated Pest Management) methodiek om knaagdieren te weren. Hoewel we ratten en muizen liever buiten de deur houden hebben deze dieren ook een functie in het ecosysteem. Met IPM zetten we eerst alle preventieve mogelijkheden in zoals wering en niet-chemische bestrijding. We creëren een onaantrekkelijke omgeving voor plaagdieren. Denk aan het weghalen van voedselbronnen en het dichten van naden en kieren. We proberen een plaag te voorkomen door te monitoren en goed samen te werken met de klant. Als aller laatste stap kan er nog gekozen worden voor chemische bestrijding. Om tot deze stap over te gaan moeten alle preventieve aanbevelingen zijn opgevolgd of moet de intentie aanwezig zijn om deze aan te pakken. Voorkomen is beter dan bestrijden, zeker met oog op het in balans houden van ons ecosysteem.

Nadruk op wering en preventie

De nadruk komt te liggen op wering, preventie en niet-chemische bestrijding. Door deze nieuwe regelgeving is de kans kleiner dat er gif in het milieu terecht komt, met als voordeel dat er geen doorvergiftiging of resistentie optreedt. Inzet van chemische bestrijding mag niet meer preventief of continu zijn en uitsluitend bij verhoogde plaagdruk. We werken volgens de volgende stappen:

  1. Monitoring: weet waar de knaagdieren zijn in en rondom uw bedrijf.
  2. Habitat management: maak uw bedrijf onaantrekkelijk voor knaagdieren.
  3. Niet-chemische bestrijding: bij overlast altijd eerst mechanische middelen zoals klemmen en vallen.
  4. Chemische bestrijding: als laatste oplossing rodenticiden. Hiervoor heeft u een nieuwe persoonlijke licentie en bedrijfscertificaat voor nodig.

Samenwerking belangrijker dan ooit

Voor een effectieve beheersing van ratten- en muizenpopulaties is een intensieve samenwerking tussen bestrijder en klant essentieel. Er zullen heldere afspraken gemaakt moeten worden omdat de klant bijvoorbeeld een belangrijke rol zal spelen op het gebied van het onaantrekkelijk maken van de omgeving. Dit sluit aan bij de slogan van de IPM2023 campagne: ‘samen zetten we knaagdierbeheersing in nieuw perspectief’.

Nieuwe klanten

Voordat we een plan van aanpak op maat maken wordt er een risico-inventarisatie uitgevoerd. Een fysieke inspectie waarbij we onderzoek doen naar (eventueel) aanwezige knaagdieren en de risico’s. We brengen in kaart welke omstandigheden een risico vormen op ongedierte, de aanwezigheid bevorderd, en welke maatregelen er kunnen worden getroffen.

Agrariërs

De KBA licentie zoals u hem nu kent komt te vervallen. In plaats daarvan komt: IPM-KBA. Om met rodenticiden te kunnen werken heeft u een nieuwe bedrijfscertificering nodig en een licentie per medewerker. Hou er rekening mee dat er na certificering audits zullen plaatsvinden en de kosten behoorlijk oplopen. Neem daarom komende maanden de tijd om goed na te denken over welke oplossing het beste past bij uw bedrijf

Traas helpt graag!

Ongeacht uw keuze staan wij graag voor u klaar om vragen te beantwoorden of om te helpen met het maken van een beslissing. We kunnen u informeren over het certificeren, adviseren over de inzet van niet chemische oplossingen en de mogelijkheden bespreken van ons ongedierte preventieplan.

Traas is al 25 jaar specialist op het gebied van ongediertebestrijding en werkt al volledig gecertificeerd volgens de nieuwe wetgeving. Traas Nederland streeft naar een optimale harmonie tussen mens, dier en natuur. Hier willen we aan bijdragen door op een gezonde en innovatieve wijze om te gaan met de beheersing van plaagdieren.